نیروهای ضد شورش با بستن درهای امامزاده طاهر مانع برگزاری مراسم بر مزار شاملو شدند.

 

سه‌شنبه، دوم مرداد ماه ۱۳۹۷، امام‌زاده طاهر کرج. مأموران امنیتی با بستن در امام‌زاده مانع حضور پرشمار مردم بر مزار #احمد_شاملو شدند. درگیری‌های پراکنده‌ای نیز در محل رخ داده است.

بازداشت شرکت کنندگان در مراسم سالگرد شاملو

اردوی کار: بر اساس خبرهای منتشره تعدادی از شرکت کنندگان مراسم یادبود شاملو شاعر آزادی دستگیر شده اند. شمار دقیق دستگیرشده گان هنوز معلوم نیست.

 

دونفر بازداشت شده اند

اردوی کار: در مراسم بزرگذاشت شاملو حداقل ۲ نفر از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل داده شده اند.

 

در غیاب خود ادامه می‌یابی / و غیابت حضور قاطع اعجاز است.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)