غلامرضا ضیایی رییس زندان میباشد که بگفته خودش بیش از بیست سال سابقه کار امنیتی دارد. در اوایل دهه هشتاد مسئول بند دویست و چهل اوین بود که این بند مربوط به وزارت اطلاعات میباشد و بعد از مدتی به سمت مسئول تعقیب و گریز زندانیان فراری در اداره کل سازمان زندانها منصوب میشود و در سالهای هشتاد و پنج تا هشتادوهشت رییس زندان کهریزک بوده و بعد از افشای جنایتها و بسته شدن کهریزک به ریاست حفاظت کل سازمان زندانها منتقل میشود و نهایتا سال گشته بعد از اعتراضات و درگیریهای زندان گوهردشت با حفظ سمت بعنوان سرپرست زندان رجایی شهر، جایگزین محمد مردانی میشود. در این مدت محدودیت های زندانیان سیاسی را چندین برابر کرده و بارها زندانیان را تهدید به انتقال و ضرب و شتم کرده و علیرغم گذشت یکسال از حوادث سالن دوازده از دادن هرگونه کتاب و روزنامه و وسایل شخصی زندانیان که مصادره شده خودداری میکند. در طول مدت سرپرستی وی تعداد خودکشی ها و قتلهای درون زندان چند برابر شده و در حالیکه گارد زندان در ساعات اداری اقدام به بازرسی از بندها میکند، بدستور وی بارها در این مدت، گارد زندان بعد از ساعات نیمه شب وارد بندها شده و اقدام به ضرب و شتم زندانی ها می کنند و تمام این اقدامات با همراهی دیگر مسئولین زندان از جمله نعمت الله سادات رسول رییس حفاظت اطلاعات زندان و مقصود ذولفعلی فرمانده یگان حفاظت فیزیکی زندان و ولی علی محمدی مدیر داخلی و رییس بند چهار زندان و فرهاد باقری مسئول اجرای احکام اعدام صورت میگیرد. هدف این افراد کشتار تدریجی زندانیان سیاسی گوهردشت است.


غلامرضا ضیایی رئیس سابق کهریزک و رئیس فعلی رجایی شهر


مردانی رئیس سابق زندان رجایی شهر


ولی علی محمدی شنکجه گر و تاجر مواد مخدر در زندان


فرمانده یگان انتظامی زندان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com