سیاست‌های تازه در افغانستان، آزمایش بکارت را در کلیه مراکز بهداشتی و درمانی رسما ممنوع می‌کند.

سازمان بهداشت جهانی آزمایش بکارت را به دلیل بی‌اعتباری، غیرعلمی و تبعیض‌آمیز بودن محکوم کرده است.

با وجود این که پیشتر دولت افغانستان وعده داده بود که این آزمایش‌ را ممنوع می‌کند، موارد زیادی از انجام آزمایش گزارش شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)