دوست گرامی ام جناب آقای …

با سلام و احترام

دیدم در آستانۀ آغاز تبلیغات انتخاباتی نامزدهای سیزدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران، مطلبی نوشته اید با عنوان «…، پیمان مجدد با شهدا …». از این رو، بر خود لازم دانستم دریچۀ سخنی با شما بگشایم و درد دلی دوستانه کنم. من با کسی رودربایستی ندارم. به شما به خاطر اخلاق و انسانیتتان علاقه مندم، نه به خاطر فعالیت ها و باورها و گرایش هایتان.

در آغاز جنگ ایران و عراق به دلیل پایین بودن سنم نتوانستم به جنگ بروم، بلکه تنها در یک سال و نیم پایان جنگ، داوطلبانه در جبهه حضور یافتم. البته نزدیک ده سال پس از جنگ … به ناچار پروندۀ جنگم را باز کردم و با پرداخت ۳۶۰۰۰ تومان به خزانۀ سپاه پاسداران، کارت پایان خدمت گرفتم. از این رو، دیگر هیچ منتی بر کسی ندارم و خودم را مانند دیگر شهروندان عادی می دانم که تصادفاً خدمت سربازی ام در دوران جنگ واقع شده است. پس دیگر داوطلب بودن و بسیجی بودن و رزمندۀ فلان بودن و … را برای خودم صادق نمی دانم.

با این همه، خاطرات جنگ، دوستان و خویشانی که در آن از دست داده ام، آسیب‌هایی که در جنگ دیده ام و … همه همراه منند.

من اکنون به لحاظ اعتقاد دینی و نگرش سیاسی، دیگر آن آدم دهۀ ۱۳۶۰ نیستم؛ از این رو، بر این باورم که آن جنگ، جنگ اسلام و کفر نبود، بلکه دروغ و نیرنگ خمینی و روحانیت سیاسی شیعه بود. آن جنگ هرچه بود یک بُعدش این بود که به دلیل ماجراجویی های دو دیکتاتور، سرزمین های هر دو کشور در معرض تصرف و تجاوز بود و کشور ما بیشتر مورد تجاوز عراقی ها قرار گرفت. حضور رزمندگان در آن جنگ ابعاد چندی داشت: یک بُعد آن بُعد کورِ دینی بود. ما را به توهم جنگ دینی به جبهه ها کشانده بودند؛ در حالی که رهبران کشور و گردانندگان جنگ، می دانستند چنان جنگی برای دین نیست. بگذریم که از نگاه من احمقانه ترین جنگ ها جنگ دینی است.

بُعد دیگر حضور رزمندگان در جنگ، دفاع از سرزمین و خاک میهن بود. این بعد، درست ترین بعد حضور ما در جنگ بود؛ زیرا چه بر این باور باشیم که صدام حسین و سران کشور عراق جنگ را بر ما تحمیل کرده بودند و چه ماجراجویی های رهبران ایران، زمینۀ آغاز جنگ شده بود، در هر صورت بخشی از سرزمین ما مورد تجاوز واقع شده بود و اگر به مقابله برنمی خاستیم، عراقی ها پیشرفت می کردند، سرزمین بیشتری را اشغال می کردند و کشته و اسیر و ویرانی بیشتر به بار می آوردند. من حضور زرمندگان ایرانی در جنگ را فقط در همین اندازه ارزشمند می دانم و این را نیز ارزش بزرگ و والایی می دانم. کشتگان و زخمیان آن را نیز کشتگان و زخمیان میهن می دانم اگرچه بسیاری از آنان خود را مجاهد راه اسلام می دانستند و فداکاری و جان فشانی برای اسلام را هدف حضور خود در جنگ می دانستند. حضور و فداکاری در جنگ برای اسلام، وجه هدررفتۀ نیرو و هزینه و کوشش ما ایرانیان بود.

این قصه سر دراز دارد، اما مقصود من از این مقدمه آن است که دوست گرامی، خون مردمان کشته شده در جنگ، همواره ابزار سرکوب و فریب و قدرت نمایی حاکمان اسلامی ما شده است. آنان همچنان که مردم ما را به نام اسلام فریب دادند و به جنگ کشاندند، پس از جنگ نیز از فداکاری های جان نثاران زمان جنگ، برای تحکیم پایه های شهوت و قدرت و ثروت خود استفادۀ ابزاری کرده و می کنند. می بینید، این روزها استخوان چند کشتۀ زمان جنگ را در توبره کرده اند و چون زمان انتخابات است آنها را تشییع می کنند و با بهره گیری از امپراتوری رسانه ای خود یکسره بر طبل آن می دمند تا ساده لوحان را به هوای ادامۀ راه شهیدان به پای صندوق های رأی بکشند! این نخستین بار نیست که این حکومت، روزهای پیش از انتخابات چنین برنامه ای بر پا می کند. همیشه هر جا گیر کرده اند چنین نیرنگ هایی را به کار برده اند. یقین دارم اگر خامنه ای صد سال دیگر هم زنده باشد در مواقع نیاز همین طور شهید می یابد و تشییع می کند و از احساسات توده های ناآگاه  خانواده های کشتگان جنگ، بهرۀ ناجوانمردانه می برد.

این همه درحالی است که آنچه از کشتگان جنگ دیده ام و آنچه از مبارزان پیش از انقلاب خوانده ام و آنچه خود در بستر سیاسی ایران تجربه کرده ام حکومت اسلامی به صورتی که خمینی برپا داشت و خامنه ای آن را گسترد، نه منظور آن مبارزان پیشین بود، نه رزمندگان جنگ چنین تصوری داشتند. از این گذشته، حتی  ادعاها و آرمانهای حاکمان کنونی هم نه این چیری بود که اکنون در دست داریم. پس به هیچ رو نمی توان پیوندی میان کشتگان و زخمیان جنگ و خواسته های کنونی حکومت اسلامی  برقرار کرد. این است که من هنوز دلم در پی دوستانی است که پیش چشمانم پرپر شده اند؛ هنوز اندوهگین ویرانی خانه های شهرهای جنگ زده ام؛ هنوز دلم می سوزد برای جوانان و نوجوانانی که جنگ سبب شد تا از درس خواندن و یافتن کار و شغل مناسب باز بمانند و هنوز تیر و ترکش های جنگ در تن من و هزاران چون من هست؛ هنوز  هزاران خانواده داغدار فرزندان و خواهران و برادران و پدران خویشند. از شما به عنوان یک برادر بزرگ، یک دوست ارزشمند و یک انسان شرافتمند خواهش می کنم از نام و یاد آنان در راه این حکومت سرتاپا فساد و خرافه و ستمگری و دیکتاتوری و فریب و نیرنگ، استفاده نکنید.

والسلام.

۱۷/۳/۱۴۰۰   

 امضا محفوظ

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)