طرح های منطقه ای » سپاه» شکست خورده است ، نماینده کاشمر از اینکه » پوتین » و » اسد » بر سر ادامه حضور ایران در سوریه معامله کنند و از عمق فساد سازمان یافته که از بیت » خامنه ای » اغاز می شود صحبت می کند ، تلاش های باند شکست خورده اصولگرایان برای نجات خود و پیاده کردن » اصلاح طلبان » از کشتی ای که همه جناح های حکومت در آن نشسته اند ، مملکت را به بحران های عمیقتر فرو خواهد برد

در این مورد نباید شک کرد که این اصولگرایان بی آبرو وشکست خورده هستند که در پشت صحنه انداختن تقصیر همه ناکارآمدی های اقتصادی و بحرانهای سیاسی و تلاطمات اجتماعی ، به عهده » دولت اعتدالگرای حسن روحانی » ، نقش پررنگی بازی می کنند . در ناآرامی های «دی ماه ۱۳۹۶
″ که مردم ناراضی و بجان آمده نیز مانند امروز به خیابانها آمده و مشخص بود که ریشه همه مشکلات را در بی لیاقتی مسئولان نظام دیده اما لبه تیز حملات را بسوی » خامنه ای » نشانه رفتند ، این اصولگرایان و » ابراهیم رئیسی » و » امام جمعه مستبد » مشهد بود که کلید آغاز تظاهرات را زدند ومردم ناراضی نیز که منتظر هر شکافی دردرون حاکمیت هستند از ماجراجویی اصولگرایان ، استفاده کردند و اصل نظام رادر تظاهرات بالغ بر ۱۰۰ شهر نشانه رفتند . امروز دیگر بر همگان معلوم است که » خامنه ای » و » سپاه » این شعار را سرلوحه اقدامات خود قرار داده اند که اگر نتوانند حاکمیت انحصاری و بی قید وشرط خود را اعمال کنند حاضر هستند ، حیات و کیان مملکت را اسیر ماجراجویی های خود قرار داده واکنون بدون پرده پوشی از اصل » حکومت اسلامی » بدون پست انتخابی » ریاست جمهوری » صحبت به میان می آورند ، عالی ترین مناصب سیاسی – نظامی و قضایی ج.ا. به آن حد از بحران در حیات خود رسیده اند که تصمیم گرفته اند ، تا آنجاییکه ممکن است ، خود را کمتر در معرض انتخاب و انتخابات قرار دهد ، اصولگرایان می دانند در هر انتخاباتی از » اصلاح طلبان » و حتی » جبهه اعتدال و اصلاح » شکست خواهند خورد و بر آن هستند تا با نفوذ در میان » تظاهرات کنندگان » و گاها منحرف کردن شعارهای آنان به روضه خوانی و توسل به » رهبری » و حتی ممکنست دفاع از » سلطنت » با ترساندن طرفداران خود ، زمینه حذف » پست ریاست جمهوری » را فراهم کنند ، اینان آماده اند که با توجه به شکست های سلسله وار خوددر سیاستهای داخلی و خارجی سیاست » زمین سوخته » را در مواجهه با این هزیمت ها اجرا کنند . » سپاه » و » خامنه ای » را پروای به بحران کشیدن ایران در راه این سیاست نیست ، اینان می دانند که » روحانی » و جبهه اعتدال و اصلاح» در مقابل تلاش برای حذف از صحنه ریاست جمهوری مقاومت خواهند کرد ، اما وسوسه انحصار قدرت سیاسی و در اختیار گرفتن کامل امکانات اقتصادی و اجتماعی چنان این دو مرکز اصلی فرماندهی نظام را در خود گرفته است که در راه رسیدن به این خواسته اشان ، اماده دست زدن به هر ماجراجویی هستند .

» مشاور نظامی » «خامنه ای » از بهتر شدن اجرای امور بدون دولت » حرف می زند ، نمایندگان خامنه ای در » مجلس » از طرح عدم کفایت » روحانی » سخن به میان میآورند ، «. « اسدالله بادمجیان » از اینکه » باند اختلاسگر » موتلفه آماده بدست گرفتن قدرت است حرف می زند و » حسین موسویان » این عنصر مشکوک که در » آمریکا لانه کرده واز کاخ سفید » نواله «می گیرد ازضرورت » استعفای حسن روحانی » صحبت به میان آورده است . سایتها و رسانه های وابسته به سپاه برخلاف دیگر موارد هر تظاهرات و اعتراض مردمی را » خبر اول » خود می کنند . خامنه ای » که در این امور به قول معروف » با دست پیش می کشد و با پا پس می زند » مزورانه سکوت کرده و منتطر نتیجه روشن شدن موضوع است تا در صورت آماده بودن زمینه حتی پست ریاست جمهوری را هم حذف کند . اما همه می دانیم که با کنار رفتن دولت روحانی ، هیچ اتفاقی که بهتر شدن امور را در پی داشته باشد نخواهد افتاد ، آیا اختلاس ها کم خواهد شد ؟ آیا دخالتهای منطقه ای ج.ا. کمتر خواهدشد ؟ آیا سرکوب کارگران و زنان و دراویش و اقوام کمتر خواهد شد ، درست بر عکس ، اصلاح طلبان هر چند که برای حل مشکلات اقتصادی – اجتماعی راه حل نهایی ندارند اما در حوزه روا داری و درک بهتر مسائل اجتماعی و بین المللی چندین گام از » اصولگرایان » و » خامنه ای » جلوتر هستند ، دچار توهمات سلطه طلبی دولت شیعه در منطقه و تبدیل کردن رهبر ج.ا. به » ولی امر مسلمین » جهان نیستند ، به حجاب اختیاری باور دارند و به بسیاری از خواسته های اگر نگوییم اقتصادی که فرهنگی واجتماعای اقشار متوسط و کارمند و معلم و کارگران متخصص ، توجه بیشتری می کنند . هر عقل سلیمی در انتخاب میان » روحانی » و » خامنه ای ، در حالتیکه این انتخاب در درون و چهار چوب نظام ناکار آمد ج.ا. مطرح باشد به قدرت گیری » اصلاح طلبان » تمایل نشان خواهد داد ، با دیدن و اذعان به این واقعیت است که خامنه ای و سپاه بر آنند که دیگر زیر بار انتخاب » ریاست » جمهوری نرفته و اگر ممکن باشد با طرح » عدم کفایت » » روحانی » رمینه رابرای حذف این پست از ج.ا. فراهم آورند .

اختلافات » اصلاح طلبان » و » اصولگرایان » برهبری » خامنه ای » بسیار شبیه اختلافات میان » روحانیت مشروطه طلب » با آخوندهای مشروعه چی » برهبری «شیخ فضل الله نوری » در دوره » نهضت مشروطه» است ، فقط یک لحظه تصور کنید که اگر پدران ما در آن زمان تسلیم خواسته های » مشروعه طلبان » مبنی بر اینکه » تحصیل زنان عین اشاعه فحشا است » و یا » نابرابر بودن آحاد ملت در مقابل قانون » و» ادامه حاکمیت استبدادی قاجار » می شدند ، کشور ما اکنون در چه شرایطی بود ؟ آیا این نیست که امروز » خامنه ای » به مانند » شیخ بر دار شده ، نوری » در مقابل ترقی و پیشرفت جامعه ایستاده است ؟ آیا این نیست که » خامنه ای » فرزند خلف شیخ مرتجع » فضل الله نوری » است ، آیا این نیست که » روحانی و اصلاح طلبان » می توانند درست همان نقشی را که رهبران مذهبی مشروطه طلب ، در آن زمان بازی کردند و در مقابل ارتجاع مذهبی ایستادند ، بازی کنند ؟ . این درست است که امروزدیگر بحث بر سر حذف فیزیکی » خامنه ای » نیست ، اما اصلاح طلبان باید با توجه به جنبش بزرگ ترقی خواهی در میان مردم و کمک گرفتن از آنان به حذف سیاسی » سید مرتجع علی خامنه ای » از مسند قدرت فکر کنند .آیا اصلاح طلبان به وظیفه تاریخی خود در مقابل ملت و آنجه که خود » جنبش اصلاح دینی » می نامند فکر می کنند ؟ .بر خلاف گفته » شکوری راد » دبیر کل حزب اصلاح طلب اتحاد ملت » کلید حل مشکلات در دست » خامنه ای نیست ! خامنه ای هیج صداقتی نسبت به سرنوشت ملت و حتی اصلاح طلبان ندارد .

» حسن روحانی » اکنون باید اشکارا از توطئه های » خامنه ای » و » اصولگرایان » که اگر قدرت انحصاری را بدست بیاورند ، مملکت وامانتی را که پس از صدها قرن ، در این زمان به ما رسیده است بر باد خواهند داد ، با مردم سخن بگوید ، » اصلاح طلبان » باید در مقابل هر گونه تغییر در وضعیت پست ریاست جمهوری و یا حتی طرح «اعلام عدم کفایت رییس جمهور » ایستاده و همانطور که » روحانی » خود چندین بار گفته است ، چنین تغییرات بزرگی باید به رفراندوم گذاشته شود ، عموم نمایندگان مجلس عصاره » شورای نگهبان » منتخب » خامنه ای » و » سپاه » هستند و آماده اند که با قیام و قعودی ، در امتثال اوامر اینان ، همه چیز را فروخته و همه ارزشهای ملی ومیهنی را زیر پا خرد کنند .

درست است که » سپاه » و»خامنه ای » امروز صاحب قدرت بزرگ مالی و قضایی و تشکیلات سازمان یافته بسیج و نیروی انتظامی هستند ، اما اینان مردم ایران ، این نیروی لایزال قدرت را از دست داده اند . نارضایتی های مردم آنقدر جدی است که اصولگرایان برای کوبیدن جناح مقابل از تظاهرات مردم سوء استفاده می کنند .

طرح های منطقه ای » سپاه» شکست خورده است ، نماینده کاشمر از اینکه » پوتین » و » اسد » بر سر ادامه حضور ایران در سوریه معامله کنند و از عمق فساد سازمان یافته که از بیت » خامنه ای » اغاز می شود صحبت می کند ، تلاش های باند شکست خورده اصولگرایان برای نجات خود و پیاده کردن » اصلاح طلبان » از کشتی ای که همه جناح های حکومت در آن نشسته اند ، مملکت را به بحران های عمیقتر فرو خواهد برد . » حسن روحانی » و جناح اعتدال و اصلاح باید پیش دستی کنند و توسط اکثریت مردم تحول طلب ایران که برای گوشمالی دادن » خامنه ای » آماده همکاری با » رییس جمهور » هستند ، فراخوان بدهند ، » حسن روحانی » می تواند در این میان نقش مهمی بازی کند و عقب ننشیند ، ایران ما ، کشور ما و امانت پدری ما توان ماجراجویی های بیشتر از این ماجراجویان اصولگرا و جنگجویان حاکم بر کاخ سفید را ندارد . ماجراجویان کاخ سفید و حاکم بر » تهران » در ائتلاف منفی » (۱) هر دو برای نابودی ایران حرکت کرده و. یکدیگر را عملا تقویت می کنند .امروز باید حرکت کنیم ، فردا شاید دیر باشد .

(۱) منظور از ائتلاف منفی اینستکه دو نیروی شدیدا مخالف از نظر سیاسی اما در عمل به وحدت رسیده و یک هدف را تقویت می کنند ، » دونالد ترامپ » خواهان فراهم شدن زمینه جنگ داخلی در ایران است و برای این کار به قدرت گیری بیشتر » اصولگرایان و خامنه ای و سپاه » نیاز دارد تا ماجراجویی ها اینها را بهانه کرده وزمینه حمله نظامی به » ایران » را فراهم کند ، از سوی دیگر » خامنه ای » نیز با حذف اصلاح طلبان و پست های انتخابی و ماجراجویی ، عملا زمینه ساز برخورد نظامی وسیاسی اسراییل و عربستان را با خود فراهم می کند . جالب است که هر دوی این دو نیرو بشدت بر علیه » اصلاح طلبان » تبلیغ کرده و بر علیه آنان فعالیت می کنند .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)