زمان و اندیشه(۱۲)دوم خرداد—————————————————-
*زمان و اندیشه سلسله مطالبی است که در نشریه توانا(بعدا تعطیل شد)در موضوعات مختلف توسط اینجانب بانام مستعارعلی میثمی به چاپ می رسید.این قسمت در شماره۳۷در ۳خرداد۱۳۷۸هفته نامه توانا درج شده است.که اینک برای استفاده و دسترسی کاربران به ترتیب و به شکل جداگانه مرتب در تریبون زمانه چاپ خواهم کرد. این دوازدهمین قسمت است.
۲۸/۹/۱۳۷۵: مرتضی نبوی، نماینده مجلس و مدیر ومسئول روزنامه رسالت: اگر کسی بیاید و تفکر مجلس پنجم را قبول نداشته باشد، رئیس جمهورهم بشود و رأی مردم را هم بگیرد از نظرفقط منافع ملی دچار مشکل می‌شویم.
( روزنامه اخبار)۱۲/۱۱/۱۳۷۵: اسد الله بادامچیان (عضو کادر رهبری هیات موتلفه): مسئولان نظام درمعرفی آقای ناطق نوری به تفاهم رسیدند.
( روزنامه اخبار)۲۲/۲/۱۳۷۶، مرتضی نبوی مدیر مسئول روزنامه رسالت:این روزها جای جای میهن اسلامیمان یک نشاط سیاسی برای شرکت در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری حاکم است. بنده به عنوان کسی که طی یک ماه اخیر از شمال تا جنوب و از مغرب تا مشرق کشوراسلامیمان بنا به دعوت دانشجویان دانشگاهها و تشکل‌های اسلامی، استان به استان و شهر به شهردر مساجد و دانشگاهها در برخورد چهره به چهره مسائل مربوط به انتخابات را با مردم عزیزمان در میان گذاشته‌ایم، در برابر انبوهی از سؤالها قرار گرفتیم. یکی از سؤالات عمده که در هر محفل و مجلس مطرح می‌شود آن است که چرا آقای ناطق اصلی است و بر آقای خاتمی ترجیح دارد؟ بنده این گونه استدلال کردم که در قلمرو اجرا آقای ناطق نوری در پست‌های حساس و کلیدی چون جهاد سازندگی و… خوش درخشیده است. اماعلی رغم این که به سلامت نفس و صداقت انقلابی خاتمی اطمینان دارم، نمی‌توانم در استعفای او یکی درسمت نمایندگی ولی فقیه درمؤسسه کیهان و نیز استعفاء از وزارت ارشاد را عقلاً بپذیرم… حضوری در میدان وسیعی چون ریاست جمهوری که همه عرصه‌های اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی و…کسی را می‌خواهد که در این قلمروها قبلاً توان مدیریت خود را نشان داده و مثل کوه ایستاده باشد… اما از کجا اطمینان پیدا کنیم آقای خاتمی دردولت آینده دربرابرسختی‌ها تاب آورد و یک دفعه کار را زمین نگذارد و استعفاء ندهد و یا خدای ناکرده راه قهر را نرود؟! کسی که درهیچ میدانی الا میدان فرهنگ آنهم با کارنامه دو استعفا و نیز درمیدان سیاست با یک قهر حضور نیافته فردا چگونه می‌خواهد بار سنگین ریاست یک دولت اسلامی انقلابی را به منزل برساند.
(روزنامه رسالت)۲۴/۲/۱۳۷۶، یادداشت روزنامه رسالت:ما می گوئیم تا دوم خرداد زمان زیادی نمانده منتظر می‌مانیم تا ببینیم میلیونها رأیی که به آقای خاتمی داده نمی‌شود پس از انتخابات توسط روزنامه سلام چگونه تجزیه و تحلیل خواهد شد! منتظر می مانیم.
(روزنامه رسالت)۱۲/۳/۱۳۷۶ دکتر مهدی پرهام: آقای دکترخاتمی را اول مردم انتخاب کرده‌اند و مجلس بعدا تائید می‌کند و امیدواریم این گزینش مردمی را فراموش ننمایند. چون همیشه نقشی از مردم یعنی دست الهی معرف ایشان است. یدالله مع الجماعه این اصل را نباید ندیده گرفت.
(روزنامه اطلاعات)۱۳/۳/۱۳۷۶ دکتر محمد علی اسلامی ندوشن : انتخابات اخیر دارای دو خصوصیت بی سابقه بود: یکی جمعیت انبوهی که به صندوقها روی بردند درمیان آنان کم نبودند کسانی که به عمر خود رأی نداده بودند.
کسان که در رمضان چنگ می شکستندی
نیسم گل بشنیدند و توبه شکستند
دوم:گوناگون بودن رأی دهنده، به طرزحیرت انگیزی نامتجانس اتفاق نظربرسریک امرفرود آمد و تفسیرش آن است که همه یک چیز می‌خواستند مردم بیشتر به برنامه نظر داشتند تا فرد.
(روزنامه اطلاعات)۱/۴/۱۳۷۶، علی ربیعی، مدیر مسئول روزنامه کاروکارگر: جناح راست هنوز پیام انتخابات را درک نکرده و تحلیل‌های اشتباه سردمداران آن ناشی ازعدم درک واقعی جامعه ایران و تحول درونی آن است.
(روزنامه کاروکارگر)۱۸/۴/۱۳۷۶،احمدتوکلی،مدیر مسئول روزنامه فردا: انتخاب خاتمی برای اعتراض به هاشمی بود تحلیل من مبتنی بر مشاهدات واقعی است. مثل بی عدالتی تبعیض و پارتی بازی و …
(روزنامه کاروکارگر)۲۴/۵/۱۳۷۶، مهندس بهزاد نبوی: یکی از نگرانی‌های ما قبل از انتخابات این مسأله بود که آقای خاتمی کمتر راجع به معیشت و مسایل اقتصادی و امثال مسائل مذکور صحبت می‌کند و این ممکن است به رأی آقای خاتمی درمیان توده‌های مستضعف و محروم که پایگاه اصلی می‌بایستی این قشر باشد و به نظرمن بودند لطمه بزند ولی خوشبختانه ما اشتباه کردیم. یعنی تحلیل‌ها از جامعه تحلیل دقیقی نبود. یعنی فکر می‌کردیم اگر کسی آمد و شعارهای ارزانی و فور ارزاق و ارزانی مسکن داد مردم فوری بگویند که به این فرد رأی می‌دهیم … ولی انتخابات نشان داد مردم مسائل را ریشه‌ای‌ترمی‌‌بینند… یعنی به درستی تشخیص دادند آقای خاتمی دنبال این است که حاکمیت مردم را تثبیت کند.
(روزنامه کاروکارگر)۲/۶/۱۳۷۶ حجه الاسلام قرائتی : داور باید بی طرف باشد مانند انتخابات نشود. مادرانتخابات یک چیزی را ساختیم بنام دشمن فرضی و به رگبارش بستیم و شیرراهم درپستان تقسیم کردیم و بعد ازپیروزی آقای خاتمی گفتیم جدی؟! خوب چه عیبی دارد و آدم خوبی هم است. اصلاً یک نفرهم نگفت ببینم تو (آقای خاتمی) حرف حسابت چیست؟ خود بنده یکی ازآنها بودم که گول خوردم نگفتم ببینم آقا توحرفت چی است. درباره نتایج انتخابات خیلی من خوشحال شدم. درتمام بدنم قند آب می‌شود درانتخابات چون هیچ کس احتمال نمی‌داد که آقای خاتمی پیروزشود بعضی‌ها می‌گفتند حالا به خاطردمکراسی یک کاری می‌کنیم! بعضی از ماها خیال می‌کردیم از دماغ فیل افتاده‌ایم و چنین خدا حال گیری کرد. نتیجه انتخابات بهترین لطف خدا بود.
(روزنامه سلام)علی ربیعی،مدیر مسئول روزنامه کاروکارگر: من افراد انقلابی را می‌شناسم که به آقای ناطق نوری رأی دادند ولی خوشحال بودند که آقای خاتمی رأی آورده است.
(روزنامه کاروکارگر)۱۷/۶/۱۳۷۶، دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران : مردم درواقع با رأی خود به گذشته وعملکرد حاکمیت رأی منفی دادند. اگر چه من معتقدم هستم که مردم در این انتخابات به انقلاب و جمهوری اسلامی آری گفتند.
(هفته نامه توس شماره ۷۲۴)۲/۳/۱۳۷۷،دوم خرداد:انقلاب در انقلاب (گزارش):دوم خرداد ۱۳۷۶ خلق یک انقلاب درانقلاب و یک نه قانونی به وضع موجود بود. دوم خرداد همایش میلیونی به سوی یک مسیری بود مسبری که به سوی اقتدار وحاکمیت راستین ملت درحرکت است دوم خرداد انقلابی را در روح و افکار میلیونها انسان آزاداندیش بوجود و آرزویی را که سالها چون خاکسترزیرآتش آرام خفته بود درچنین روزی فوران کرد.
(روزنامه سلام)۳۰/۹/۱۳۷۷،عباس عبدی (عضو شورای سردبیری روزنامه صبح امروز): نیروهایی که با دوم خرداد مخالفت کردند اکنون بحرانها مقداری اوج می‌گیرد و گاه نزول پیدا می‌کند خشونت نا امنی پروژه فروپاشی دوم خرداد است.
(روزنامه خرداد)۱۰/۹/۱۳۷۷،ابراهیم اصغر زاده، عضو شورای شهر تهران : اتفاق دوم خرداد از جنس توده ای نبود. یعنی اصلاً مردم توده‌وار شرکت نکردند بازی رأی بود. بازی رأی مال دمکراسی‌های پیشرفته است. یعنی بازی صندوقهای رأی و بازی رقابت بین آقای خاتمی و رقبیش یک بازی کاملاً توسعه یافته بود که ناشی ازآگاهی مردم به رفتار سیاسی‌شان بود.
(روزنامه آریا)۲۴/۱۰/۱۳۷۷،انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی: حماسه دوم خرداد نه بزرگ به ذبح شرعی حقوق شهروندان وغل و زنجیر کشیدن آزادی بود.(روزنامه آریا)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com