هنوز چند روزی بیش نیست که حکومتگران جمهوری اسلامی محمد ثلاث را پس از اقرار گرفتن در زیر شکنجه های شدید و با مدارک ساختگی اعدام کرده اند. “زینب طاهری، وکیل مدافع محمد ثلاث یک روز پس از اعدام موکلش بازداشت شدزینب طاهری گفته بود اسنادی دارد که نشان می‌دهد موکلش بیگناه اعدام شده و این مدارک را افشا می‌کند.”

رامین حسین‌ پناهی نیز هر لحظه ممکن است اعدام شودامجد حسین‌ پناهی می‌گوید، خطر اعدام برادرش هر لحظه وجود داردرامین نیز ماه ها زیر شکنجه های وحشیانه مأموران امنیتی قرار داشته تا به جرم های ناکرده خود اعتراف کند.

دگراندیشان، فعالان سیاسی و حقوق بشری و ستمدیدگان و دادخواهان ایران هر روز در گوشه ای از کشور برای بدست آوردن حقوق انسانی و ابتدایی پایمال شده خود شجاعانه به پا می خیزندقوه قضائیه ، سپاه و اطلاعات فاسد و دست نشاندگان خامنه ای و تمامی مسئولان اجرایی کشور نیز مانند تمامی این سال ها متحدانه، برای مقابله با خیزش و اعتراضات مردم به ایجاد رعب و وحشت و زندان، شکنجه و اعدام و دروغ گویی متوسل می شوند.

بازداشت های گسترده و احکام ناعادلانه اعدام و شکنجه و زندان، دستگیری دوباره نسرین ستوده، وکیل پرونده های فعالان سیاسی و حقوق بشری را نیز می بایستی در ارتباط با اوجگیری نارضایتی ها و مبارزات کنونی مردم ایران دانستسرکوبگران جمهوری اسلامی توان پاسخگوئی به مطالبات بر حق مردم را ندارندآنان تلاش می کنند با زندانی کردن فعالان سیاسی و حقوق بشری و وکلا وهم چنین با قانون حذف وکلای مدافع مستقل، وکلای برجسته و شناخته شده ای چون نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد نجفی، ناصر زرافشان و … یعنی وکلای مدافع و شجاعی که دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی را وظیفه وجدانی خود قرار داده اند، خاموش سازند تا دیگر هیچ وکیل مدافعی جرأت نکند به پرونده های سیاسی و حقوق بشری که از طرف دستگاه قضائی فاسد جمهوری اسلامی برچسب امنیتیمی خورند، نزدیک شود و از حقوق رامین ها و ثلاث ها و فرزاد کمانگرها در بیدادگاه های در بسته و غیر صالح جمهوری اسلامی دفاع کند.

برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی و آزادی نسرین ستوده و حذف قانون وکلای دست نشانده حکومت و هم چنین برای لغو مجازات اعدام و برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، به یک کارزار دفاعی وسیع جهانی نیاز استما امضاکنندگان این فراخوان از تمامی شخصیت ها و نهادهای حقوق بشری در سراسر جهان درخواست می کنیم که ضمن افشای اعمال سرکوبگرانه و ضد حقوق بشری حکومت جمهوری اسلامی، افکار عمومی و رسانه های همگانی را در جریان وضعیت وخیم و ناهنجار نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران قرار دهند و از آنان بخواهند تا تمام ظرفیت های خود را برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی و لغو مجازات اعدام و هم چنین برای آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی به کار گیرند.

همچنین ما پشتیبانی خود را از اعتراضات و مطالبات حق طلبانه جاری مردم ایران در تهران و شهرستان ها اعلام داشته و به نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی هشدار میدهیم که تا دیر نشده است به صفوف مردم ایران بپیوندند، که سرکوبگران و ناقضان حقوق بشر در ایران در آینده ای نه چندان دور به پای میز محاکمه کشیده خواهند شد.

شبکه همبستگی حقوق بشر برای ایران

امضاء:

۱ – انجمن زنان ایرانى – مونترال

۲ – انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن

۳ – انجمن همبستگی ایرانیان – تگزاس

۴ – انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس

۵ – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۶ – بنیاد اسماعیل خویی

۷ – مادران پارک لاله ایران

۸ – حامیان مادران پارک لاله – دورتموند

۹ – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۱۰– حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۱– صدای موج آزادی – لندن

۱۲– شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا

۱۳– فدراسیون اروپرس

۱۴– کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۵– کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۱۶– کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۱۷– کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۱۸– مادران صلح مونترال

۱۹– نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۰– همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری

۲۱– همبستگى جمهورى خواهان ایران (هجا) – مونترال

۲۲– همبستگى جمهورى خواهان ایران (هجا) – نیویورک

۲۳– همبستگى جمهورى خواهان ایران (هجا) – لوس آنجلس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)