معرفی و نقد دو کتاب در مورد مارکسیسم و ایدهء پیشرفت, از نشریهء “بررسی بوستن” (به زبان انگلیسی).

 

 

“Philosophy entails a de-radicalizing of Marx: the duty to interpret is once again placed above or before the duty to change.”

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)