این مطلب انتقادی – با مصداق فعالیت سایت بالاترین نوشته شده – اما در حقیقت شامل بسیاری از رسانه‌ها می‌شود اعم از دیداری،شنیداری، نوشتاری و غیره.

هدف نوشتار مستقیم انتقاد به مسئولان سایت بالاترین است. بدیهی است نکات انتقادی نگارنده این نوشتار، متوجه همه فعالان رسانه‌ای و از جمله همه کاربران و کسانی در این به ارائه مطلب می پردازند نیست و فقط متوجه کسانی است که شامل انتقاد می‌شود. موارد ذکر شده در این نوشتار انتقادی، صرفاً بر اساس شواهد موجود است. تمامی این شواهد در نزد نگارنده از خود سایت موجود است. متاسفانه به دلیل اینکه به قریب یقین افراد ناقض کرامت انسانی در این سایت، ممکن است اقدام به فحاشی کنند به بهانه نام آوردن، از گفتن در ملاء عام این ناقضان کرامت انسانی خودداری می‌شود و فقط در صورت درخواست مسئول سایت، به مسئول ارائه می شود.

اما رویکرد نگارنده در بحث انتقاد از سایت بالاترین، به شکل سازنده است؛ یعنی صرفاً به ایرادگیری اکتفا نکرده، پیشنهادهایی ارائه می‌دهد.

الف -از مهمترین مشکلات سایت بالاترین (که بعنوان نمونه از رسانه های فارسی زبان انتخاب شده)، مسئله نقض کرامت انسانی است. نقض کرامت انسانی و هتک حرمت اشخاص- اعم نام حقیقی و یا مجازی/مستعار– با دادن القاب، صفات و اعمال بدون مدرک و سند است. مثلا کاربری ناشناس نقد و یا اظهار نظری می کند، فرد دیگری به هر دلیلی خوشش نیامده، اقدام می‌کند به دادن فحش حتی فحش‌های ناموسی!

فحاشی عمل ناپسند و مردود است و با هیچ یک از موازین بدیهی حقوقی و اخلاقی قابل پذیرش نیست. ما در ایران و میان عموم ایرانیان و قطعا عموم مردم جهان، نمی‌پذیریم در یک بحث یا نزاع افراد ثالث را دخیل بدهیم و به آنها به پردازیم و مواردی را نسبت بدهیم که هیچ نقشی در آن بحث نداشته و اطلاعی هم ندارند. این موارد درباره اشخاصی با نام مستعار و ناشناس فعالیت می کنند، برجسته‌تر است، چراکه اساسا در مورد اشخاص ناشناس ما نمی‌توانیم قضاوتی بکنیم مگر اینکه از خود وی سندی درباره خودش ارائه داده و یا اثر کارش مشخصاً و به وضوح نشان دهنده اعتقاد و یا عملی باشد.

مثلاً شخص ناشناس، به صراحت اعلام می کند: از اعدام مجرمین خاصی حمایت می کند. در مثال، به وضوح حداقل نتیجه‌ای گرفت این است، این شخص ناشناس، در یک موضوع خاص، اعدام قبول دارد. پس می توان گفت: این شخص حامی اعدام است.

مثال بعدی: فردی به صورت خیلی مشخص، در تقابل به فرد دیگر، اقدام می‌کند به کاربرد فحش جنسی و ناموسی، و به وضوح نسبت‌های اعمال جنسی به بستگان فرد مورد نظر می‌دهد، که در عرف مصداق بارز فحاشی و نقض کرامت انسانی است. این قدر این عمل فرد فحش دهنده در نقض کرامت انسانی و به تبعش ضدیت با بدیهات حقوق بشری مشخص است که بیشتر از این نیازی به توضیح نیست.

حال یک سایت که مدعی حمایت از حقوق بشر است، چرا شرایطی فراهم کرده که، برخی با سوءاستفاده امکانات این سایت اقدام به نشر فحش و هتاکی کرده علیه دیگران و همچنان اکانت آنها فعال است؟!

آیا سایت بالاترین با عدم اقدام موثر خود بر علیه خاطیان، موجب تشویق و ترغیب افراد بیشتری نمی شود که از امکانات این سایت اقدام به تکرار این اعمال ضد بشری کنند؟

چرا بایست مسئولان ناظر سایت بالاترین اجازه ادامه فعالیت به افراد هتاک بدهند؟

از طرفی مشاهده می‌شود، در موارد مشابه، مسئول سایت، حساب/اکانت یک فرد غیر فعال می کند و حساب/اکانت فرد دیگر باز می گذارد! این دوگانگی، بدیهی است پیش وجدان و افکار عمومی، تعبیر به جانبداری ناعادلانه مسئولان این سایت خواهد شد. اگر قرار است با افراد خاطی برخورد مناسب شود، بایست عدالت رعایت شود. اینکه یکی به درستی اکانتش را مسدود و دیگری آزاد بدارند!

بایست سایت مسئول بالاترین قاطعانه و عادلانه با افراد خاطی برخورد کند، و هرگز مصلحت‌اندیشی نکند. نقض کرامت انسانی مانند فحاشی و تهمت به افراد، یک سم مهلک برای کار سالم رسانه ای است.

پیشنهاد مشخص نگارنده، استفاده از تجربیات موفق دیگران است. یکی از روش‌های مقابله با نقض کرامت انسانی مانند هتاکی و تهمت ناروا، ایجاد امکان تاییدیه نشر برای کامنت و نظر در پای مطالب از سوی کاربران است، به طور مطلق تایید انتشار کامنت و نظر در پای مطالب لینک ها، بایست برعهده کاربران باشد. حتی حق توضیح و پانوشت نیز باید پس تایید  مسئول هر بخش باشد. مسئول هر بخش و ناظران بایست تایید کنند که آیا کامنت یا پانوست، توضیح و امثال آن، ناقض قوانی بویژه مسئله حفظ کرامت انسانی و حرمت اشخاص هست یا نه!

اگر مسئولان سایت بالارترین و بقیه رسانه‌ها حقیقتاً حامی آزادی بیان و حقوق بشر هستند، بنظرم بایست این پیشنهادها را اجرا کنند. وقوع حتی یک مورد جرم در این موارد، نبایست باشد. تنها راه عملی تقابل به روند به فزاینده فحاشی و هتاکی و تهمت زنی در رسانه‌ها، همین مشارکت دادن خود عموم مردم است. هیچ کس در شرایط فعلی نمی‌تواند حافظ کرامت انسانی افراد باشد بهتر از خودشان. این حق عمومی مردم است در شرایطی که برخی سوءاستفاده می‌کنند از امکانات رسانه‌ای فضای سایبری/مجازی، از خود حفاظت کنند. حق تاییدیه برای نشر موارد فواق الذکر،  امروزه  بدیهی به نظر می‌رسد.  وقتی که مسئولان سایتی معترف هستند نمی‌توانند کاملا و در اسرع وقت با موارد تخلف برخورد کنند و در عمل هم مشاهده می شود که ناظران و برخی مسئولان  عملکردی شایسته و عادلانه ندارند، بهتر است حفاظت از کرامت انسانی  کاربران را خودشان برعهده بیگرند.

این پیشنهاد از دو بخش تشکیل می شود:

۱– تاییدیه کامنت و امثال کامنت دیگران پای مطالب-لینکهای شخص است توسط خودش. با این شرایط بغرنج فضای سایبری، این حق بدیهی به نظر می‌رسد برای افراد تا از خودشان محافظت کنند دربرابر مهاجمان خشونت گرا و هتاک سایبری.

۲– تاییدیه توسط ناظر بر روی کامنت‌ها، توضیحات و پانوشته‌ها درج شده توسط لینک دهنده و ناشر مطلب، امکان تاییدیه توسط ناظر هم مسئولیت پذیری ناظر بالاتر می‌برد و هم نقش سازنده دارد تا ترغیب افراد مراقبت بیشتری کنند در رفتارشان.

ب– بعد از مورد اول، که بنظر نگارنده مهمترین ایراد این سایت است، ایراد مهم دیگرش، سیستم امتیازدهی به نظرات است. یک اشکال اساسی که دارد، به اعتقاد نگارنده، و گویا مسئولان سایت، درک نادرستی از دموکراسی دارد! اینکه افراد به مطلبی رای مثبت یا منفی بدهند، به خودی خود کار بدی نیست؛ اما آنچه موجب سوءاستفاده می شود ناپذیرفتنی است. اگر این سیستم امتیازدهی، منجر به ایجاد شبه مافیای رسانه‌ای شود و افرادی حامی یک ایدئولوژی و اعتفاد با اکانت های متعدد، جلوی نشر عقاید و نظرات فرد و گروه اقلیت بگیرند و حتی موجب حذف نظراتشان بشوند، در حقیقت با بدیهی‌ترین موازین عرفی حقوق بشری در تناقض است. رعایت حقوق بشر، امروزه در نزد همه دموکراسی‌خواهان پذیرفته است. اگر سیستمی، موارد بدیهی از حقوق بشر از جمله، کرامت انسانی و حق آزادی بیان رعایت نشود، دموکراسی نیز وجود ندارد.

نبایست شرایط رای دادن به مطالب، موجب حذف نظرات دیگران بشود. در حالی که مسئول سایت خودش معترف است نمی‌تواند همه موارد را در اسرع وقت رسیدگی کند، حداقل توقع این است سیستم سایت طوری نباشد که به این موارد تخلف دامن بزند و ناخواسته موجب تشویق و ترغیب شود.

بنظرم، سایت بالاترین، باید بلافاصله اقدام اصلاح روش‌ها و شیوه های اداره این سایت بکند. دو مورد گفته شده، نیاز فوری دارد بدان پرداخته شود و اشکالات برطرف شود.

قطعاً بستن اکانت متخلفان و حذف همه لینک های آنها در موارد خاص مثل هتاکی، یک اقدام تنبهی بازدارنده است. کسانی که اقدام به هتاکی و فحاشی می کنند و ابائی از کاربرد حتی فحش های ناموسی ندارند، اساساً نبایست هیچ ارفاقی در موردشان شود. این فراد بایست تنبیه و مجازات درخور  اجرا شود، و حداقل تنبیه با توجه شرایط موجود، حذف مطالب مشخص هتاکی و حذف لینک ها است. چرا که به نظرم شخص برای لینک هایی که می دهد منفعتی می بیند، این منفعت لزوما مادی نیست، وی حامی یک جریان عقیدتی است. حذف لینک های او، یک تنبیه موثر خواهد بود چرا که منفعت او را در این جایگاه مجرمانه هدف قرار داده و او و بقیه باز خواهد داشت تا ارتکاب دوباره جرم نشوند. مجازات تا قابلیت بازدارندگی نداشته باشد هیچگاه  موثر نخواهد بود.

بارها دیده ام هتاکان ابائی ندارند فحش بدهند و فحش‌هایشان پاک شود. اینها ضربه را به شخص مورد حمله زده اند در اول، هدف آنها قربانی بوده، حذف فقط فحش نه عدالت اجرا شده و نه بازدارنگی ایجاد می کند، خذف فقط فحش، تنها یک زشتی را پاک کرده، اما تاثیر مخربش اصلاح نکرده! مجرم همچنان فعالیت می کند و قربانی همچنان احساس بی عدالتی دارد!، هدف آنها اذیت و آزار روانی و صدمه زدن علیه قربانی است.

آنها می دانند معمولا با امکانانت موجود بارها می تواند این کار بکنند. اگر کاربر هر چه تعداد لینک‌های بیشتری داشته باشد، به نظر باسابقه‌تر است و توقع از او بیشتر است که کار حرفه‌ای‌تر کند تا به یک تازه وارد، این تنبیه حذف لینک‌ها،  علاوه بر تنبیه، می‌توان گفت حمایت از ناشران و مولفان مطالب لینک داده شده است. حذف لینک موجب حذف مطلب آن مولفان نمی‌شود، اما موجب می شود که این تصور نادرست و سوءتفاهم پیش نه آید که مولف ارتباطی با لینک دهنده دارد. هر مولف معتقد به حقوق بشر و آزادی بیان، هرگز از هتاکان و ناقضان کرامت انسانی حمایت نمی‌کند.

مولف باشخصیت و معتبر نبایست طوری عمل کند که افراد لمپن، بی‌ادب و هتاک خودشان را حامی آنها به نمایند. محکومیت قاطع هتاکان و ناقضان کرامت انسانی، از سوی مولفان و ناشران و مسئولان رسانه‌ها و اعلام انزجار از خاطیان، عامل بازدارننده مناسبی خواهد بود. این حداقل توقع از کسانی است که مدعی حمایت از فرهنگ و حقوق بشر و آزادی بیان هستند.

این مطلب مستقیماً مسئولان سایت بالاترین را خطاب قرار داده است. انتظار می‌رود که، مسئولان سایت بالاترین با اتخاذ اصلاحات موارد نقدشده و اجرای پیشنهادهای داده شده، نشان دهند مسئولان پاسخگو و انتقادپذیر هستند. بی‌توجهی به این  نوشتار انتقادی، علاوه بر اینکه نشان ضعف شما خواهد بود، وجهه‌تان را نزد وجدان و افکار عمومی کاهش داد. وقتی این نگارنده- با شواهدی که به شما  قابل ارئه است- می‌گوید، در این سایت مشخصاً کرامت انسانی حمله می‌شود، و افراد نقض می‌شود و افرادی باسوءاستفاده از امکانات سایت، آزادی بیان را سرکوب می‌کنند، باید به رفع این مشکلات اقدام کند. عدم رسیدگی، شما را در مظان جدی اتهام قرار می‌دهد که بی‌مسئولیت هستید در قبال مسئولیت‌هایتان!، و حاضر نیستید از حقوق بشر و آزادی بیان حمایت کنید. شما باید در عمل به ادعاهی خود پای‌بند باشید و نه صرفاً حرفش را بزنید.

شرایط استفاده از بالاترین

https://www.balatarin.com/tos

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com