تیر ۱۳۹۶

برای رن هنگ عکاس وشاعراروتیک چینی

۱-

وقتی که لخت شدی

ماه!

روی تن مرمرین ات نشست

ازآن روز

هرروزوشب

جای نشستن ماه را

می بوسم

۲-

توراکه بوسیدم

زنبورعسلی

باکندوی ازعسل

روی لبانم نشست

۳-

شباهنگام!

پستان بندت را

که درآوردی

روشنایی درتمام

اتا قک تنهایی ام پیچید

۴-

به تن ات که دست می کشم

انگار!

روی ماه دست کشیده ام

۵-

روی تن ات که می نشینم

انگار!

تمام جهان را

فتح کرده ام

۶-

توراکه بوسیدم

بوسه هایت

طعم میوه نوبرانه رامی داد

آیا!

بهارآمده است؟!

۷-

هرکه را می بوسم

می گویند:

بوسه هایم بوی عطرانه

تن تورامی دهند

۸-

«آلزایمر»گرفته ام

همه چیز

فراموشم می شود

بغیرازبوسه های تن ات

که هرگز

ازحافظه ام پاک نمی شود

هروقت راه را

گم می کنم

بوی عطرتن ات

راه خانه ام را نشانم می دهد

۹-

توراکه بوسیدم

من!

به بوسه ی عریان بهشت

ایمان آوردم

۱۰-

تن ات را

که به تن ات سایدم

من ازشیطان تمناکردم

فریب مان دهد

۱۱-

شباهنگام !

که تورابوسیدم

آنگاه فهمیدم:

که گناه چقدر زیبا و

شیرین است

۱۲-

اگربدانم:

بوسه هایت گناه است

من به آن گناه

پای بندم

ای نازنین ودلبندم

۱۳-

می گوئید:

آب شده ای…

جانم!

قندیل هم که باشم

زیرآتشفشان تن ات

آب می شوم

۱۳-

من عسل را

ازاین روست که دوست دارم

که شیرینی اش

به شیرینی بوسه های توست

۱۴-

من ودیکتاتور

چه شباهتی باهم داریم

من می خواهم

تن تورا

تسخیرکنم

دیکتاتورنیز…می خواهد

جهان را

۱۵-

کاش!

حبابی می بودم

روی سینه مرمرین ات

۱۶-

برهنه که شدی!

گفتم:

می بایست معجزه ای می شد

واین معجزه

زبان تمام زبانهای ممنوعه رابفهمد

۱۷-

لابه لای پستان هایت

بوسه هایم راجاگذاشته ام

آنها بوسه های شب وروزمن اند

آنهارا به امانت نگهدار

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com