مجموعه مقالاتی از سایت “ایران امروز” به تحریر بهزاد کشاورزی در باره فدائیان اسلام و خشونت در جامعه.

 

علی رهنما در بارۀ فدائیان اسلام و نتیجۀ رفتار آنان بخوبی ادای مطلب کرده است. او می‌نویسد:

“این عشق به خون و سرمستی از آدمکشی شاید نشانی از روان پریشی اجتماعی بخش کوچک، اما گستاخ و مصرّ از بازیگران سیاسی این دوران باشد. مرگ پرستی و تبلیغ بی وقفۀ مرده گرائی (Necrophilia) مشخصۀ آن کسانی شد که دائم مترصد بودند تا بنام مذهب، مغزی متلاشی کنند یا شکمی سفره نمایند. روش آنان اعلام ختم جهد عقلانی و برخورد آرا بود، چرا که در این حوزه بضاعتی برای خود سراغ نداشتند. ایجاد جوّ ترس و وحشت و تبلیغ ترور، به عنوان راه حلی فوری و کارآ، امکان تعقل و تأمل را از جامعه می‌ربود و راه را برای تحمیل نظر زورمداران بر تحقیر شدگان هموار می‌کرد. دریغا که شرایط سیاسی هیجان زدۀ این دوران توهمی ایجاد کرده بود که گوئی این روش و کنش می‌توانست پاسخگوی مسائل حیاتی جامعه باشد و این چنین شد که سیاست ارهاب و قتال مدتی مسری گشت، آتش آن دامن جامعه را گرفت و دود آن حتی چشم بصیرت عقلا و فرهیختگان سیاسی را کور کرد.


(بخش ۱)

فدائیان اسلام

بهزاد کشاورزی

تعصب دینی هیولائی است که هزار بار از بی‌دینی خطرناکتر است.(ولتر)

مطلب زیر مبحثی است از جلد چهارم کتاب «تشیع و قدرت در ایران». این کتاب که تاریخ انقلاب اسلامی را بیان می‌کند، در حدود یک سال پیش به پایان رسیده و به لحاظ مشکلاتی که ناشر داشت، انتشار آن به تأخیر افتاده است.

این مبحث مطالبی را به شرح زیر برای خواننده روشن کرده است؛

اوّلآ پیدایش جمعیت فدائیان اسلام به دنبال قتل ناحق کسروی پای گرفت.

ثانیآ این جمعیت، نمایندۀ جبهۀ تندرو روحانیت شیعه بود که پس از سقوط رژیم رضاشاهی به میدان آمد تا با خون و شمشیر، انتقام خویش را از جامعۀ به جا ماندۀ شبه سکولار حکومت دوران رضاشاه بازپس ستاند.

ثالثآ این جمعیت در حقیقت طلایه دار حکومت اسلامی بود که سه دهه بعد قدرت را در کشور ما صاحب شد.

 

(بخش ۱)

http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/59650/

فدائیان اسلام و خشونت در جامعه

http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/59888/

بخش ۳

فدائیان اسلام و خشونت در جامعه

http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/60057/

بخش ۴

فدائیان اسلام و خشونت در جامعه

http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/60200/

“همان طوری که گفتیم، حکومت اسلامیِ خمینی در کشورِ ما، زمانی پایه‌ریزی شد که خون ناحق کسروی موجب انعقاد نطفۀ فدائیان اسلام گردید. و خون کسروی بهای معاملۀ حکومتگران و ملایان شد.”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)