دوم خرداد زاد روز فریدون رهنماست .
انتشارات “دانه” با سپاس از خانم فریده رهنما، با به اشتراک گذاشتن بخشهایی از دو نامه و بخشی از شعر او ، این روز را گرامی می دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از عکسهای فریدون رهنما از ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)