چهارراه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه!
از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار بیکار)
ساخت و ساز در بن بست ولایت فقیه علت مسلوب ومصلوب شدن اصلاحات در ایران پس از انقلاب۵۷است!
آنچه که اصلاحات،را پس از تاسیس جمهوری اسلامی به انسداد و ناتوانی رسانده ماهیت ایدئولوژیک آن است!
موضوعی که اصلاح طلبان حکومتی در مورد آن خود رابه کوچه ی علی چپ می زنند و نمی خواهند وارد آن شوند!؟
این نظام (همانطور که خامنه ای اخیرا گفت) “براساس سنت الهی وظایفی بر عهده اش هست”که مجری آن هم ولی فقیه ست وقانون اساسی آن نیز بر پایه ی آن بنا شده و توسط شورای نگهبان از قانون خداوند حفاظت می شود ونمی گذارد چیزی جز قرائت آنان از اسلام در اداره ی شهر دخالت کند.
اینجا (در جمهوری اسلامی) دولت (State)آن مفهوم واقعی خود را ندارد.
نظام مبتنی بر ولایت فقیه، نه نظام توتالیتر است و نه ازانواع دولت های خودکامه،دیکتاتوری،اقتدارگرا،الیگارشیک؛و هم هست.معجونی ازاین هاست.
آن نظام ها چنانچه اصلاح شوند،اصلاح پذیری آنها بدلیل غیر دینی بودنشان است.ولی درنظام های مبتنی بر سنت الهی که قوانین در آن لایتغیر و ثابت هستند و ایضا تنها قرائت یک شخص (ولی فقیه)معتبراست،اصلاحات جز با برداشتن این دیوار و زمینی کردن اداره شهر ممکن نیست.
اصلاحات واقعی در اندیشه است.
جامعه ای که”فواید دمکراسی”را نداند و برای فهم آن تعلیم نبیند و تلاش نکند، در یک دور باطلی از اصلاحات از نوع تجدد خواهی چرخ خواهد خورد.
اینکه زمانه و تکنولوژی (مثل ماهواره، اینترنت)به اصلاحات کمک می کند دلیل اصلاح طلب شدن حکومت ها و افراد و احزاب نیست!!
همین نشتی اطلاعات و اخبار ناشی از این تکنولوژی، وقتی هم قرنطیه شود و انحصار بر آن حاکم باشد(همانطورکه در این۴۰سال رسانه ها در ایران در اختیار و انحصار دو جناح قدرت بوده است)به پروسه اصلاحات هیچ کمک ریشه ای نخواهد کرد.صرفا قطره چکانی و از نوع فست فودی ست!!
این نشتی اطلاعات_که بواسطه قدرت تکنولوژی توزیع می شود_یک جبر زمانه است که اگرحاکمیت و(دولت) ها ازآن پند گیرند به ادامه حضور خود کمک کرده اند وگرنه سرنگونی وتغییر سراغشان خواهد آمد!همانطورکه علیرغم سرعت اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دروه سلطنت محمد رضا پهلوی،بدلیل انسداد سیاسی و عدم چرخش قدرت،انقلاب بوقوع پیوست؛سرنوشتی که برای محمدبن سلمان(ولیعهد عربستان سعودی)هم می توان پیش بینی کرد!
سرعت اصلاحات او در عربستان سعودی، شباهت زیادی به سرعت اصلاحات در دوره محمد رضا پهلوی و آن تمدن بزرگ دارد!!
هم چنین،اجبار زمانه آدم ها را صد در صد اندیشه ورز نمی کند.بیشترشبیه یک نوع غذای فست فودی ست که فقط وقت منگی ونئشه گی را زیاد می کند تا زندگی سخت نگذرد!!
اصلاحات دوره ی رضا شاه و فرزندش در ایران قبل از انقلاب،اصلاحات در دایره ی تجدد خواهی بود،ولی در همان حال،انسداد سیاسی هم سرعتش بیشتر می شد و همین دلیل انقلاب شد.
تا جامعه بوجود پلیس نیاز دارد و پلیس مجبور شود و یا خود را مختار بداندکه در هر امری دخالت کند و مجری و قاضی شود،جامعه مدنی نیز بوجود نمی آید.
نظام جمهوری اسلامی که پس از بهمن۵۷ تاسیس شد یک نظام “شترگاوپلنگ”است؛یعنی تمام لوازم یک جامعه مدنی را دارد و آنرا در این ۴۰سال، اجرایی هم کرده؛ (انتخابات،احزاب متعدد و تنوع مطبوعات!!) ولی اساس و بنیانش بر”غش در معامله”است؛فریبی بنام “نظارت استصوابی”؛ و انطباق قوانین مصوب” با قانون شرع که احکام وفتاویش بر عهده ی ۶فقیه است که آنها(شورای نگهبان)به خود حق می دهند با “نظارت حراستی” به حال و احوال درون(مثل دریافتی های شنود) و حال و احوال بیرون (مثل نطق ها وحرف هایی که اینجا و آنجا می زنند) برای آینده ی یک فردتصمیم بگیرند که آیا حق”کاندید”شدن را دارد یا نه؟!
اصلاح طلبان حکومتی چگونه می خواهند با همین قانون اساسی و همین شورای نگهبان با چانه زنی از بالا و فشار از پائین پروسه اصلاحات را سرعت دهند؟!! وچه چیزی را می خواهند اصلاح کنند؟و با کدام پائین؟
پائینی که نتوانسته اند آموزش دهند، تربیت کنندواحزابش که فقط زمان انتخابات(آنهم بدون اجازه ی عبور از صدهاخط قرمزی که هست)،فعال هستند و صرفا در محدوده ی بدست آوردن قدرت سیاسی.آنهم باچانه زنی از بالا، _که در اصل لابی گری ست_ برای بدست آوردن جایگاه و کرسی بیشتر قدرت؛که چی؟که بتوانند بواسطه ی آن قدرت افزوده ای که گیرشان آمده مثلا شورای نگهبان راهم وادار به آن کنند که به خواسته های اصلاح طلبان تن در دهند؟!!وبه این شکل مثلا پروسه اصلاحات رابه پیش برند!!
آیا مگر در دوره ی ۸ساله ی ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بخشی از جامعه مدنی واصلاحات عملی شد؟خیر.
حاکمیت در شوک انتخاب،مدت کوتاهی عقب نشینی کرد و سپس با پاتک های متعدد خاتمی و دولت و مطبوعات وابسته را وادار به عقب نشینی و سکوت کرد تا جایی که همان درجازدن ها وعدم شجاعت سیاسی خود دلیل رای آوردن فرد گمنامی چون”احمدی نژاد”بدلیل سخنان پوپولیستی شد!
اصلاجناح چپ(چون هنوز آنزمان مساله ای بنام اصلاح طلبان نبود)هیچ قصد و برنامه ای نداشت و انتخاب خاتمی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری صرفا تیری در تاریکی بود که اتفاقا به هدف خورد و آقایان را نشُه کرد و پروسه اصلاحات هم از این نشئه گی متولد شد!!
صرفاسخنان روشنفکرانه خاتمی _که از جنس آخوندی نبود_مثل جامعه مدنی_(که همان رای دهندگان از دانش آن هم مطلع نبودند وصرفا بخاطر اعتراض به وضع موجود به وی رای دادند)سبب برد در انتخابات شد.
و ازآنزمان به بعد بود که همه ی این آقایان به فکر اصلاحات افتادند!!
ولی جزآنچه که بخاطر نشتی اطلاعات بود_وکارآنها هم نبود و الزام زمانه بود_ در امر اصلاحات نه تنها کار شاقی انجام ندادند،بلکه دائم عقب نشینی هم کردند و کار اصلاح طلبان حکومتی صرفا شد لابی گری،برای حفظ یک آب باربکه ای از قدرت،چنانچه به حداقل هایی در دولت اعتدال حسن روحانی هم رسیدند.
در این سال ها اصلاح طلبان حکومتی برای تبرئه خود و ایضا ماندگاری؛با همین فریب وغش در معامله،(پروسه ی اصلاحات)خود را کش داده اند تا کشت شوند!!
ودر این میان یک عده ی خاص که_سلبریتی اصلاح طلبان هستند_دائم در نقش”محلل”سعی دارند این انشقاق بین حاکمیت و مردم را کم و یا از عمیق شدن شکاف وفاصله جلوگیری نمایند؛چون در درجه ی اول حفظ وضع موجود، به حفظ و ماندگاری خودشان هم یاری می رساند.
مطالب وسخنانی از این دست(یادداشت اخیر سعید حجاربان با عنوان:”چهارراه اصلاحات”)چیزی جز یک افیون نیست که آنهم صرفا به زبان روشنفکری ست و عوام را بکارنمی آید!
یعنی اگر سفسطه بواسطه ی فلسفه درخشش پیدا نمی کرد،معلوم نبود این دست سخنان ونوشته های مطبوعات اصلاح طلب(که صرفاپز روشنفکری ست و فقط بکارخودشان می آید)به چه درد خواهدخورد؟
اصلاحات(آنهم چهارراه زدن!!) در کوچه ی بن بست ولایت فقیه آب در هاونگ کوفتن است؛وگامی به عقب؛آقایان ابتدا باید فکری برای این کوچه ی بن بست کنند تا بتوانند ازآن خارج شوند؛واین اولین گام اساسی در پیشبرد اصلاحات است.
والسلام
چهارم خرداد۱۳۹۷

چهارم خرداد۱۳۹۷

فیس بوک
https://www.facebook.com/mohammad.shorijeze
تلگرام
@shoorijezehmohammad

چهارراه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه!از: #محمد_شوری (نویسنده و روزنامه نگار بیکار)ساخت و ساز در بن بست #ولایت_فقیه علت…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ den 25 maj 2018

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com