اختلاف در دیدگاه های آمریکا و اروپا در مورد برجام  را باید  اقتصادی  ، و سیاسی دانست  ،،،

بعد از روی کار آمدن ترامپ ،،سیاست های اقتصادی او که بیشتر مبنای تجاری و ناهمخوانی با حفظ محیط زیست ورجعت به احیای صنایع کهنه ، نگاهی  بازاری به اقتصاد وصنایع که البته پشتیبانانی در سطوح حزب جمهوری  وتودهای خسته و مأیوس از سیاست های دوحزب حاکم در قدرت بهمراه دارد ،،  و  تهدیدهایش در تعرفه‌های تجاری صنایع فلزی اروپا وچین را  ،، این مسایل را باید همراه خصیصه بیمارگونه ترامپ و شخصیت نارسیستی او نگریست ،، مضافاً بر میلیاردها دولار خرید تسلیحات توسط عربستان سعودی وامارات که  تحرکی در بازار کارصنایع تسلیحاتی آمریکا که متعاقب آن خوشحالی ترامپ از محقق شدن بخشی از  شعارش که آمریکا اول  است را به سمت همراهی موقت با خواسته های حاکمان سعودی وامارات ،سوق دهد ،، نگاهی که  به دلیل  همراهی با داماد یهودیش منافع اسراییل هم تصمیمش را جهت خروج از برجام تقویت کرد،، تصمیم ترامپ در خروج از برجام و متعاقب آن مجازات شرکتهای که داد و ستد تجاری با ایران دارند ،، این عمل ترامپ همان ضرب‌المثلی را بذهن می‌آورد که یک دیوانه سنگی در چاه انداخت و ده ها عاقل در تلاش برای بیرون آوردن آن ،، حال مشکلی برای شرکتهای تجاری اروپایی که با ایران قرارداد های تجاری دارند و همچنین روسیه و چین بوجود آمده که احتمالا شکاف سیاسی بین اروپا و آمریکا را تشدید خواهد کرد،، ترامپ از متضرر شدن شرکتهای اروپایی هم بدش نمی آید ،، مضافاً بر آن این خروج از برجام باعث افزایش قیمت نفت در بازار است که خود فشاری بر اروپای محتاج نفت وچین خواهد شد ومنافعی را برای کشورهای تولیدکننده نفت وروسیه در بر خواهد داشت ،، که آمریکا هم بعنوان تولید کننده نفت از منافع آن بی بهره نخواهد ماند ،، در این شرایط اروپا احتمالاً مجبور به همبستگی بیشتر در مقابل سیاست ترامپ خواهد شد اروپا نگران مسابقه تسلیحات اتمی در منطقه خاور میانه است وتلاش خواهند کرد برجام را حفظ کنند  در این رابطه مجبور به دادن مشوق های اقتصادی به ایران برای جلوگیری از خروج از برجام خواهند شد ،، ممکن است تصمیمی را که در سال ۱۹۹۶ در مقابله تحریم آمریکا در مورد کوبا در حمایت از سرمایه‌گذاران خودشان در کوبا بکار گرفتند در مورد ایران هم انجام دهند و در مقابله با آمریکا در برابر سرمایه گذاران اروپایی در ایران بر آیند ،، این را از خلال نشست‌های ورایزنی های سران آلمان ،فرانسه و انگلستان میتوان مشاهده کرد ،، از جهت دیگر خود عربستان سعودی وامارات نگران جنگ دیگری در منطقه بین ایران وامریکا هستند آنها موافق تحریم اقتصادی ایران اند اما از عواقب جنگی در منطقه نگرانند ودر مقابل از سیاستهای ساعتی ترامپ نامطمئن ،، اسراییل هم دقدقه خاطری از یک جنگ همه گیر در منطقه دارد ،، از در گیری های کوتاه و محدود نگران نیست اما نگران جنگی طولانی وهمه گیر است ،، در این شرایط ایران وسرداران جمهوری اسلامی با تمام تهدید هایشان از خروج از برجام منافع خود را در حفظ آن میدانند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)