۱۹ روز مبارزه,
۱۹ روز مقاومت,
۱۹ روز اعتصاب,
اینجا کردستان است ، قلب تپنده مبارزه در خاورمیانه…
#اعتصابات_کردستان
#بانه

 

 

آخرین اخبار بانه

🔹اینترنت کماکان قطع است،
🔹نیروها هنوز در سطح شهر هستند،
🔹بازداشتی ها آزاد نشده اند،
🔹مردم از خانه ها بیرون نمیروند،
🔹تنها باید از طریق مکالمه ارتباط بگیریم،
🔹اعتصاب پابرجاست.

#اعتصابات_کردستان
#اعتصاب_کردستان
#بانه_در_خطراست

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)