در پی اجرای پروژه ای برای حمایت از نوجوانان همجنسگرا و تراجنسیتی، کارمندان همجنسگرا و تراجنسیتی شرکت اپل از تجربه‌های نوجوانی‌شان می‌گویند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)