فروغ_فرخزاد ،#سيمين_بهبهاني و #سيمين_دانشور ، غريبه هاي شهر ما، زينت ديوارهاي اين شهرهستند.
سانفرانسيسكو،كاليفرنيا
در وطن خويش غريب

 

منبع: توئیتر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)