خاطرات من ، سپید وُ سر خوش ست.
چون سروده های دلکش ِ سپید رود.

شعرهای من
بوی مهربان ِ بوته های چای
بوی خوشه های تازه ی برنج می دهند.

من شمالی ام
شعر ِعاشقانه ی همان حوالی ام.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)