زندان مرکزی ارومیه با تراکم جمعیت بالا یکی از اصلی ترین زندانهای استان آذربایجان غربی است.
#ایران #حقوق_بشر – در گزارشی که توسط همکاران کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام تهیه شده است؛ اسامی ۱۶۶ از محکومین به اعدام در بندهای مختلف زندان مرکزی ارومیه جمع آوری و جهت اطلاع هموطنان منتشر می شود.
یکی از این زندانیان هدایت عبدالله پور از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام است. اکثریت این زندانیان به اتهام قتل و سرقت مسلحانه به اعدام محکوم شده اند. حداقل ۳۶ تن از زندانیان به اتهام مواد مخدر محکوم به اعدام هستند.
اسامی تعدادی از محکومین به اعدام بندهای ۱  تا ۴
متهمین به قصاص و قتل و سرقت مسلحانه
    نام                                            نام پدر
———————————————————-
۱. رضاآگور                                     حسین
۲. جعفر اردشیری                             باقر
۳. محمد تیموری                              رضا
۴. بابک پیری                                  قدت
۵. خلیل آگوش                                عثمان
۶. حسین کتلان لو                          جلال
۷. نایب عباسپور                             احمد
۸. ابراهیم بهزادی                           سلیم
۹. حاتم خویی                               قاسم
۱۰. نوبخت صحرایی                        احمد
۱۱. کمال سلطانی                         محمد
۱۲. هیمن بنانوند                           محمد
۱۳. محمدی                                 محمدرسول
۱۴. سعید تنها                               کریم
۱۵. محمد علی میرزالو                   عبدالحلیم
۱۶. حمید خورشیدی                      درویش
۱۷. شهباز ابراهیمی                       احمد
۱۸. عروج علی اصل حسینی            پرویز
۱۹. کمال سعیدی                           قادر
۲۰. عزت طاهری                             رحمان
۲۱. محمد عارف نجفکن                    محمد صادق
۲۲. سعید عبدالهی دیزجی                 علی بابا
۲۳. عبدالله بنایی                             عثمان
۲۴. مجید خلیل کانلی                       صالح
۲۵. مجتبی کهریزی                           علی
۲۶. ناصر جوانبخت                             قهرمان
۲۷. عبدی                                         سامی
۲۸. مصطفی احمد زاده                             محمد
۲۹. حسین آقا زاده                               اسماعیل
۳۰. صمد بهزادی                                   وهاب
۳۱. عثمان خاکزاد                                  محمد
۳۲. ابراهیم فاقع                                      محمد
۳۳. طیب شیخ نژاد                                   محمد
۳۴. رحمان داداش زاده                             محمد سلیم
۳۵. داریوش داداش زاه                                محمد سلیم
۳۶. اصغر داداش زاده                                 محمد سلیم
۳۷. فردین  حسن زاده                              نوروز علی
۳۸. ناعی عمر زاده                                       عمر
۳۹. ساجی عمر زاده                                    عمر
۴۰. حمدالله  محمدزاده                              چنگیز
۴۱. حمید مصلح گنبدی                            مصطفی
۴۲. سعید آرمد                                          کشو
۴۳. فرهاد سلیمانی                                  عیسی
۴۴. حسن فاضلی پور                              درویش
۴۵. رمضان شیخو                                    ابوبکر
۴۶. خلیل صالحی                                حسین
۴۷. انورعبداللهی                               اسد
۴۸. ادریس جبارزاده                           هاشم
۴۹. عبدالله محمد پور                        هادی
۵۰. عبدالصمد منافی                          حسین
۵۱. محمد خضر پور                          خذر
۵۲. محمد امین منافی                       فؤاد
۵۳. عبدالسمیع منافی
۵۴. علی عبداللهی                             عبدالله
۵۵. صالح منافی                                  سلطان
۵۶. قانع منافی                                 حسین
۵۷. جعفر اسماعیلی                          محمد
۵۸. خدابرق صحرایی                         حسین
۵۹. عثمان صحرایی                            محمد علی
۶۰. حسین رحیمی                              حبیب
۶۱. حسین اعتصام                             جمشید
۶۲. مصطفی نعمانی                             سلیم
۶۳. مهدی مصطفی زاده                      مزید
۶۴. سعید صوفی                                 عبدالله
۶۵. آواک  جوانمرد                              احمد
۶۶.   صلاح  جوانمرد                            احمد
۶۷. رسول کاوانی                                 محمد
۶۸. رمضان احمدپوری                         صالح
۶۹. پرویز سعید وند                             نقی
۷۰. اسماعیل نعمت پور                         بشیر
۷۱. محمد روشنی                                 علی
۷۲. اسد کشاورز                                    یدالله
۷۳. غلامرضا امیری
۷۴. مقدم علیزاده                               علی
۷۵. قربان  لک                                   فیروز
۷۶. موسی مسلم پور                           اسماعیل
۷۷. محمد حسن هاشمی                     غلام رضا
۷۸. محمد  اعظم                                   زلفعلی
۷۹. فرمان امیر پور                              محمد
۸۰. احمد اکبری                                    جواد
۸۱. اوروز علی امیر نژاد                      محمد
۸۲. مرتضی اشرفی                             بهروز
۸۳. صیاد خانیار                                  گلاب
۸۴. محمد فرهاد دوست                        والی
۸۵. علی جلیل اقدم                             باقر
۸۶. داوود اکبری                                   منوچهر
۸۷. کاظم عبدالعالی پور                         عبدالعلی
۸۸. یوسف خرمی                                  لزگی
۸۹. اسلام رشید پور                              جعفر
۹۰. حسین دولتخانی                          فریدون
۹۱. محمد محمد زاد                          مرادعلی
۹۲. محسن مصطفی زاده                     یوسف
۹۳. حمزه جباری                                عباس
۹۴. بیت الله مطلبی
۹۵. حمید بخشی                                رحمان
۹۶. صالح   صبری                                   امیر
۹۷. عبدالحسین چابک
۹۸. رضا فرمان بردار                              کاظم
۹۹. رحمان قیطرانی                               حسین
۱۰۰. یوسف پور علی                               سلیمان
۱۰۱. حسین حقیب                                   رحمت
۱۰۲. سلمان خانعلی لو                               حسین  قلی
۱۰۳. صیاد اعتصامی                                    حمید
۱۰۴. علی محمد  پور                                     سیف علی
۱۰۵. بابک اصلانی                                         سلمان
۱۰۶. میرعلی ملکزاده                                    محمد
۱۰۷. حمید شیعی پور
۱۰۸. شاهین غلامی
۱۰۹. مهدی آذریون                                        حسین
۱۱۰. اکبر چوپانی                                           قربانعلی
۱۱۱. علی سلیمانی
۱۱۲. عبدالرحیم منصور                                   عبدالله
۱۱۳. زین العابدین  حسین زاده                       حسین
اسامی زندانیان قصاصی – روان درمانی ۱
۱۱۴. سعید محمدی
۱۱۵. حمید میرزایی
۱۱۶. ارسلان یاسینی
۱۱۷. مهدی  عبدیل نزاد
۱۱۸. ایوب وجدی
۱۱۹. رامین نظری
اسامی زندانیان محکوم به قصاص – روان درمانی ۲
۱۲۰. محمد نعمتی
۱۲۱. زرار پیغامی
اسامی زندانیان بند ۱۲
۱۲۲. داوود میهن دوست
۱۲۳. هدایت عبدالله پور           فرزند ابوبکر                 عضو حزب دمکرات
۱۲۴. هژیر ایران نژاد                  فرزند عثمان                جرم مواد مخدر
اسامی تعدادی از زندانیان زیر حکم قصاص و محکوم به اعدام بند جوانان
۱۲۵. امیر محمد پور               فرزند محمد              اهل بوکان
۱۲۶. پژمان پیری                                                            ارومیه
۱۲۷. سیروان احمد پور                                                  سردشت
۱۲۸. اسلام پورمند                                                       میاندوآب
۱۲۹. فاروغ دریایی                                                    اشنویه
۱۳۰. علیرضا شاگویی                                                     خوی
اسامی تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام بند ۱۵ – مواد مخدر
۱۳۱.  طاهر شایان
۱۳۲. علی زندی
۱۳۳. حسین سروری
۱۳۴. تقی ابراهیمی
۱۳۵. علی منداس
۱۳۶. پنجعلی حسینی
۱۳۷. جهانگیر نوجوان
۱۳۸. هزار علیزاده
۱۳۹. فرامرز حسینی
۱۴۰. نصرت آلوسی
۱۴۱. فکری هلاله
۱۴۲. حفظ الله عباسی
۱۴۳. حسین با اخلاق
۱۴۴. ابوبکر اروندیان
۱۴۵. آرام قادری نیا
۱۴۶. توفیق جهانگیری
۱۴۷. حمید یوسفی
۱۴۸. بنی صدر تیموری
۱۴۹. شهاب اخوان ابراهیمی
۱۵۰. ابراهیم خضری
۱۵۱. ارشد جهانگیر زاده
۱۵۲. اکبر  علیزاده
۱۵۳. بهنام شایان
۱۵۴. شعبان نبی زاده
۱۵۵. امیر عبدالله زاده
۱۵۶. خدیر انزلی
۱۵۷. فاروغ اسلام سکان
۱۵۸. امیر منلی
۱۵۹. رامین جنگلی
۱۶۰. احمد درویش پور
۱۶۱. بایزید رشانی
۱۶۲. سیف الدین محمد پور
۱۶۳. محمد پور
۱۶۴. حیدر
۱۶۵. رامین
۱۶۶. حاجی مصطفی

نه به زندان نه به اعدام

در کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام
و پیج اینستاگرام نه به زندان نه به اعدام دنبال کنید
#ایران #حقوق_بشر #اعدام #ارومیه #زندان #مواد_مخدر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com