حضرات چه قدر ضایع مصاحبه قطع می‌کنن.. نه صدا، نه تصویر هیچی با هیچی هماهنگ نیست. عین خود نظام

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)