در ۴۰سال گذشته به‌طور متوسط ۵۰% درآمد صادرات نفت از کشور فرار کرده و برای سرمایه‌گذاری یا مصرف انتقال داده شده است.
این عدد ۸۰۰ میلیارد دلار است و برابر مجموع درآمد…

از این ۸۰۰ بیلیون دلار میدانیم که حداقل حدود شش بیلیون پاند انگلیس در حساب مجتبی در لندن بود, و احتمالا هنوز نیز هست.
بقیهء اینهمه ثروت ملی چه بلایی سرش آمده؟
طبیعتا ایرانیان خارج کشور, بنابر حضورشان در کشورهای متفاوت جهان می توانند در پیگیری این قضیهء به خارج فرستادن درآمد نفتی کشور, پیدا کردن, معرفی و علنی نمودن حسابهای بانکی مربوط به این غارت ملی (ضد-ملی) نقش مثبتی ایفا نمایند.
به شرط برخورداری از همت عالی و یکی دو جزییات دیگر.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)