بخش‌هایی از کتاب Linguistic Imperialism امپریالیسم زبانشناسانه نوشته روبرت فیلیپسون توسط گوگل در اختیار کاربران قرار گرفته است. نویسنده در این کتاب استدلال می کند که زبان انگلیسی توسط غربی‌ها به عنوان ابزار سلطه بر مستعمرات قدیمی قرار گرفته است. او همچنین به ایدیولوژی هایی می پردازد که توسط زبان انگلیسی به سایر فرهنگ‌ها منتقل شده است.

در فصل سوم این کتاب او در توضیح نظریه خود به تشریح دو واژه می پردازد. فیلیپسون می گوید: دو برچسب مهمی که اسطوره استعمار فرهنگی بر آن بنا شده است قبیله (قوم) و لهجه است. هر دو مفهوم ابزاری است در دست گروه صاحب سلطه تا خود را از گروه تحت استیلا متمایز کند. در نتیجه این دو مفهوم بخشی از یک ایدیولوژی نژادپرستانه هستند. گروه فرادست چنین حکمی صادر می کند: ما ملتی صاحب زبان هستیم در برابر اقوامی صاحب لهجه. این مفاهیم بدون در نظر گرفتن جمعیت افراد این گروهها بدانها اطلاق می شود.

این کتاب را می توانید از لینک زیر بخوانید: امپریالیسم زبانشناسانه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com