پس از انتصاب “پامپئو” به جای تیلرسون به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا، رئیس جمهور آمریکا” جان بولتون” را به جای “مک مستر “به سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید منصوب کرد. تا همراهان ترامپ در ضدیت با سیاست‌های منطقه‌ای و مداخله جویانه جمهوری اسلامی، همگن و یکدست شود!!
واکنش جمهوری اسلامی در مقابل امریکا و خواسته‌هایش چگونه خواهد بود؟


ترامپ توافق “برجام ” را توافقی بد و غیر قابل قبول اعلام نموده است در عین حال با تاکید بر خصومت جمهوری اسلامی با اسرائیل، مداخلات جمهوری اسلامی درکشورهای عرب منطقه، نقش ایران در دامن زدن به منازعات فرقه‌ای و مذهبی، بحران آفرینی در کشورهای منطقه را حاصل “برجام “دانسته و بوضوح از متحدان عرب منطقه‌ای حمایت کرده است، تا جاییکه تهدید نمود اگربرای اصلاح آن اقدامات لازم صورت نگیرد از این توافق خارج خواهد شد!
در مقابل جمهوری اسلامی ضمن اعلام پایبندی به توافق، مذاکره در مورد مفاد آن و موشک‌های بالستیک را غیرقابل قبول می‌داند. در این میان کشورهای اروپایی ضمن حفظ برجام، بر لزوم مذاکره در مورد موشک‌های بالستیک ایران، اصرار دارند و تاکید دارند اقدامات ایران اسلامی خلاف مصوبات شورای امنیت سازمان ملل است حتی در مواجهه با ایران تحریم هایی را برقرار نموده تا نزدیکی خود با امریکا را نشان داده!! و از خروج امریکا از برجام جلوگیری نمایند!! در این میان روسیه به ظاهر خود را حامی برجام و موافق جمهوری اسلامی نشان می‌دهد!! اما در نهان موافق تضعیف موقعیت ایران و گسترش روابط خود با اسرائیل و کشورهای عرب منطقه است ضمن آنکه انحصار صدور گاز به اروپا را در اختیار داشته و از جانب ایران تهدیدی متوجه منافع روسیه نخواهد بود.
در این وضعیت پیچیده واکنش جمهوری اسلامی چه می‌تواند باشد؟
۱- جمهوری اسلامی چنانکه تاکنون اعلام داشته، تسلیم خواست امریکا نشود حتی با درخواست اروپا برای مذاکره در مورد موشک‌های بالستیک امتناع ورزد. این سیاست به تحریم همه جانبه و گسترده ایران از سوی امریکا و اروپا می‌انجامد که در ادامه می‌تواند با چراغ سبز امریکا و حمایت عربستان و…. به حمله نظامی اسرائیل به مراکز هسته‌ای و زیرساخت‌های ایران منتهی شود!!
۲- حکام اسلامی بمنظوربقا در قدرت سیاسی و حفظ سرمایه‌های کلانی که از ملت ایران غارت کرده‌اند به “نرمش قهرمانانه “تن دهند؟ در چنین حالتی ایران اسلامی، از امریکا خواهد خواست تا متعهد شود برای تغییر قدرت سیاسی در ایران هیچ اقدامی ننماید حتی دست حکومت را برای سرکوب خشن و وسیع نیروهای مخالف باز بگذارد!! در این صورت مذاکره با دولت‌های ۵+۱ بمنظور اصلاح برجام، و برنامه موشک‌های بالستیک و سیاست‌های منطقه‌ای ایران صورت میگیرد تا توافقی حاصل شود!! بدیهی ست سیاست‌های امریکا در پیروی ازمنافع اقتصادی سرمایه‌های کلان، به ترغیب متحدان امریکا در منطقه برای تنش زدایی با ایران اسلامی منتهی خواهد شد!! مشروط به اینکه ایران اسلامی هم از مداخله و بحران آفرینی در کشورهای منطقه دست بشوید و حمایت از گروههای افراطی، شیعی و همسو با خود را خاتمه دهد!!
حکومت اسلامی برای پیشبرد این سیاست وانجام این اقدامات نیازمند تحولی در درون قدرت است تحولی که می‌تواند با برکناری دولت روحانی و قدرت یابی جریان نظامی از درون سپاه آغاز شود!!
اما در این شرایط که اقشار و طبقات مختلف جامعه ایران از سیاست‌های ضد ملی حکومت اسلامی به ستوه آمده‌اند و از شدت فقر اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی تحمل وضع موجود را ندارند، چگونه می‌توانند نقش موثری در راستای مصالح ملی ایران و بهبود وضعیت جامعه ایفا نمایند؟!؟ نیروها و سازمانهای اپوزیسیون آزادیخواه، ملی و دموکرات چگونه می‌توانند نقش شایسته‌ای داشته باشند؟ بگونه‌ای که مانع از استمرار استبداد دینی شوند و همچنین از بدیل سازی توسط بیگانه ممانعت کنند؟
عقلانیت سیاسی ایحاب می‌کند شخصیت‌ها و نیروهای ملی با تاکید بر آزادی‌ها، لزوم توجه به موازین حقوق بشر، اعمال حق حاکمیت ملی بر پایه رای آزاد مردم بدور از تنگ نظریها و جاه طلبی‌ها را خواستار شوند همبستگی ملی را تقویت، نیروی عظیم جامعه را برای تحقق مطالبات عمومی و حفظ تمامیت ارضی و مخالفت با جنگ بسیج نمایند.
تردیدی نیست که فقط با سیاستی مستقل، مطالبه آزادی و مبارزه جدی با فساد میتوان در جهت تقویت همبستگی ملی و مقابله با استبداد دینی حاکم به نتیجه مطلوب رسید و سایه جنگ را از ایران دور ساخت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)