کتابچه‌ی «لذت از نوع کوییر»

نشانک کارگاه خبر ژوپی‌آهرچه جستجو می‌کنید، کم‌تر به نتیجه می‌رسید؟ حتا نمی‌دانید کدام واژه‌ها می‌توانند به شما در طرح سوال کمک کنند؟ اول راه هستید و هیچ بلد راهی نیست که بتواند ان راهی را به شما نشان بدهد که راه شماست؟ نه توی تعریف‌های معمول می‌گنجید و نه حتا می‌خواهید که توی این تعریف‌ها حبس بشوید؟ پرونده‌ی لذت جنسی زنانه شامل هفت کتابچه است که «لذت از نوع کوییر» یکی از آن‌هاست؛ همان کتابچه‌ای که ممکن است برای شما باشد.

دیگر زمان دوتایی‌های مرد و زن، همجنسگرا و دوجنسگرا، مجرد و متاهل و هزاران تعریف دیگر سر آمده است ولی داده‌های اطلاعاتی معتبر، دردسترس و کارا به‌اندازه‌ی کافی موجود نیست ولی معنی‌اش این نیست که این داده‌ها وجود ندارند و یکی از داده‌های قابل ارجاع، کتابچه‌ی «لذت جنسی از نوع کوییر» است.

فرقی نمی‌کند که خود را کوییر می‌دانید یا نه و یا حتا با کوییرها در رابطه‌ی تنگاتنگ هستید یا نه، این کتابچه برای همه‌ی ما می‌تواند راهگشا و البته جذاب و خواندنی باشد چراکه رسیدن به برابری از مسیر آگاهی میسر است. شما می‌توانید از اطلاعات مستند و علمی با زبانی ساده و گزیده بهرمند شوید.

لذت از نوع کوییر

برای رده‌ی سنی نوجوانان

ISBN: 978-94-92955-06-7


PDF نسخه‌ی

 نسخه‌ی epub

 

 

لوگوی کارگاه خبر ژوپی‌آ

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com