هفت سین ابتکاری «کارگری»!
زیر سایه دو امام معاصر نان و حقوق کارگران آجر شده.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)