«نقدی بر بنیان‌های نظری-سیاسی آنارکو کلکتیویسم»

بخش‌های پیشین این مطلب با عناوین «روژاوا در نزاع کار-سرمایه» و «از کمونیسم تا کمونالیسم»  پیش‌تر در تریبون منتشر شده است.
عنوان این مطلب «نقدی بر بنیان‌های نظری-سیاسی آنارکو کلکتیویسم» است. در این مطلب به سه نوشتار ارجاع شده است.

برای دریافت هر مطلب با فرمت پی دی اف (PDF) روی آن کلیک کنید:

۱- نقدی بر بنیان‌های نظری-سیاسی آنارکو کلکتیویسم

۲- سیستم کاپیتالیستی – ترجمه مقاله از باکونین

۳- ترجمه مقاله از مارکس و همچنین ترجمه مقاله از انگلس

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)