نظری به فروپاشی “اردوگاه سوسیالیستی شوروی ” از درون . سریال در ۲۶ قسمت بخش دوم
” آیا انقلاب اکتبر ” شکست خورد ؟ از منظر “حزب کمونیست فدراسیون روسیه ” انقلاب اکتبر شکست خورده است ، قطعا این حزب دلیل قاطع این شکست را این می داند که کمونیستها دولت و رهبری سیاسی کشور تولد یافته از ” سایوز ” ( نام مخفف اتحاد شوروی به معنای شورا یا اتحادیه که خود روسها به کار می برند ) را دیگر در دست ندارند ، در آن صورت علت تداوم تضادهای ژئوپولیتیک میان اروپا و آمریکا با” فدراسیون روسیه” در چیست ؟ اما این مسئله برای ما ایرانیان از جنبه دیگر هم اهمین دارد !

بخش یکم سریال

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)