ماف نیوز: یکی از فعالین کارگری شهر بوکان که چند ماه پیش جهت اجرای حکم حبس خود بازداشت و بە زندان منتقل شده بود، به مرخصی نوروزی رفت.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «محمد کریمی» فعال کارگری شهرستان بوکان که چهارمین ماه حبس خود را در زندان این شهر سپری می‌کند، روز ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ به مدت هفت روز به مرخصی نوروزی اعزام شد.

روز یک‌شنبە ١٢ آذر محمد کریمی از سوی نیروهای امنیتی شهر بوکان بازداشت و جهت اجرای حکم روانە زندان این شهر شد.

او که پیشتر چندین بار با بازجویی و بازداشت مواجه بوده است، آخرین بار که موجب پیگرد قانونی شد، روز ٢۶ خرداد سال ١٣٩١ همراه با چندین تن از فعالین کارگری در شهرستان کرج از سوی نیروهای امنیتی بە اتهام «شرکت در مجمع عمومی کمیتە‌ی هماهنگی برای کمک بە تشکیل تشکل‌های کارگری» بازداشت شدە بود.

محمد کریمی که طی مراحل بازجویی از دسترسی به وکیل و تماس با دنیای خارج از بازداشتگاه امنیتی و یا ملاقات با خانواده محروم بوده، پس از آزادی با تودیع وثیقه، بعدها از سوی شعبە‌ی یکم دادگاه انقلاب مهاباد بە تحمل ٣ سال حبس تعزیری محکوم شدە بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)