در روزهای پنجشنبه وجمعه پانزدهم وشانزدهم ماه مارس، برابر با بیست چهار وبیست وپنجم اسفند ، چهل وششمین اجلاس ” تریبونال بین المللی مردمی ” جهت بررسی جنایات دولت ترکیه بر علیه مردم کرد در پاریس برگذار شد. ادعانامه صد صفحه ای تنظیم شده توسط هفت قاضی دادگاه، دولت ترکیه ، شخص اردوغان و تعدادی از فرماندهان ارتش و مقامات بالای سازمان امنیت ترکیه را مد نظر داشت .

ادعانامه لیستی از جنایات دولت ترکیه از آنجمله ترور سه زن اعضاء ” پ ک ک ” ، “سکینه جانسیز ( سارا ) ” ، ” فیدان دغان (رژبین )” ،لیلا شایلمز ( روناهی ) ” در سال ۲۰۱۲ در پاریس توسط یک مامور امنیتی ترکیه، ربودن عبدالله اوجلان در سال ۱۹۹۹ در کشور کنیا را برشمرده است . ادعانامه همزمان اتهامات علیه جنایات دولت ترکیه بین سالهای ۲۰۱۵ و۲۰۱۶ در شهرهای کردنشین ” جزره ” ،” نصیبین ” ، ” سیماک ” و شهرک ” سور ” در “دیاربکر ” و بالاخره کشتن سیاستمداران و روزنامه نگاران کرد را موردبرسی قرارداده بود. تریبونال از مقامات دولت ترکیه هم برای دفاع از خود دعوت به عمل آورده بود. ولی روشن بود که آنها به این در خواست جواب مثبت نخواهند داد.

آقای ” جان فرمون ” ، دبیرکل ” انجمن بین المللی وکلای دمکرات ” در سخنرانی افتتاحیه خود بیان داشت که واقعیت این است که ” در ترکیه یک مبارزه نظامی بین دولت ترکیه و مردم کرد جریان دارد و نه آنطور که دولت ترکیه مدعی است که گویا مبارزه علیه تروریسم است “. دادگاه ابتدا به سخنان شاهدان در مورد سیاستهای سرکوبگرانه دولت ترکیه در حوزه های سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و حقوق زنان از زمان تاسیس جمهوری ترکیه تاکنون، گوش داده و آنگاه به جنایات انجام شده توسط دولت کنونی ترکیه در شهرهای مختلف کردستان پرداخت. خانم ” لیلا ایمرت ” شهردار برکنار شده شهر ” جزیره ” و “فیصل ساری یلدز ” نماینده پارلمان از حزب دمکراتیک خلقها و روزنامه نگار، با ارئه اسناد ومدارک و عکس از سوخته شدن بیش از صد نفر از اهالی شهرک ” سور” در ” دیاربکر ” که در جریان بمباران ارتش ترکیه به یک زیر زمین پناه برده و توسط ارتش ترکیه به آتش کشیده شده بودند ، در اختیار دادگاه قرار دادند.

در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ارتش ترکیه به فرمان اردوغان سیاست باصطلاح ” پاک سازی ” شهرهای کردنشین را در پیش گرفت. در عملیاتی گسترده هزاران تن از نیروهای ویژه ارتش ، پلیس و ژاندارمری تقریبا به همه شهرهای کردستان هجوم برده و به شکار جوانانی پرداختند که ” واحد های دفاع محلی ” را سازمان داده بودند. در جریان این تهاجم وحشیانه چند شهر کرد نشین ویران گشتند. آنچه در این شهرها اتفاق افتاد هیچ تفاوتی با میدانهای جنگ سوریه نداشت. آمار چندانی از اینکه چه تعداد در جریان این یورش کشته شدند، وجود ندارد. سازمان ملل در مارس سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که از ماه ژوئیه ۲۰۱۵ تا دسامبر ۲۰۱۶ یعنی در فاصله نزدیک به هجده ماه حدود نیم میلیون نفر مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده و نزدیک به دو هزار نفر کشته شدند. اینکه بطور واقعی چند هزار نفر قربانی این جنایت جنگی وبه روایت اردوغان ” پاکسازی” شدند هیچوقت معلوم نگشت. بستگان این کشته شدگان ماههای طولانی در مرکز شهر” دیار بکر ” با تابلوهایی که اسامی جوانانشان بر آنها نوشته بودند، به امید یافتن جسد عزیزانشان پستهای اعتراضی برپا داشتند.

دادگاه در روز دوم به تروریسم دولتی ترکیه از جمله ربودن اوجلان اختصاص یافت. در این جلسه اولین وکیل اوجلان بطور مفصل لیستی از ترورهای دولتی ترکیه علیه افراد اپوزیسیون را برشمرد.

ایده برگذاری تریبونال علیه جنایات جنگی و نقض حقوق بشر از جانب دولت ترکیه به ابتکار چهار تشکل ” انجمن بین المللی وکلای دمکرات ” ، ” انجمن وکلای اروپائی برای دمکراسی وحقوق بشر ” ، “انجمن برای دمکراسی و حقوق بین المللی ” ، “سازمان وکلای کرد در آلمان و انستیتوی کرد در بلژیک ” طرح شده بود.” تریبونال بین المللی مردمی ” اقدامی مشابه ” تریبونال راسل ” در ارتباط با جنایات آمریکا در ویتنام بین سالهای ۱۹۶۶-۱۹۶۷ و همچنین محاکمه دیکتاتورهای نظامی در کشورهای آمریکای لاتین بین سالهای ۱۹۷۳-۱۹۷۶ در شهر بولونیای ایتالیا است. اعضا این تریبونال شخصیت های شناخته شده بین المللی، شبکه ای از متخصصین در حوزه های مختلف از کشورهای اروپائی، امریکای جنوبی، آسیا و آفریقا را تشکیل میدهند. تریبونال بررسی جنایات دولت ترکیه قرار است در دوماه آینده حکم خود را صادر کرده وسپس در اختیار نمایندگان پارلمان اروپا برای تصمیم گیری قرار دهد. نمیتوان امیدوار بود که این نمایندگان تصمیمات ویژه ای بگیرند. مگر نه اینکه نزدیک به دوماه است که ارتش تجاوزگر ترکیه به همراهی گروههای تروریستی – اسلامی یک جنگ خونین علیه مردم عفرین را به پیش میبرند و همین نمایندگان و دولتهایشان چشمانشان را بر این جنایت جنگی و پاکسازی عفرین بسته اند. بیشرمانه اینکه اتحادیه اروپا درست در شرایطی که ارتش ترکیه از هوا و زمین عفرین را بمباران میکند که آواره شدن دهها هزار نفر از ساکنین این شهر یکی از پیامدهای آن است، در روز چهارشنبه تصویب نمود که سه میلیارد یورو برای پیش بردن معامله کثیف خو بر سر پناهجویان در اختیار دولت اردوغان قرار دهد. البته اتحادیه اروپا مدعی است که اختصاص این بودجه یک اقدام انسانی برای کمک به پناهجویان موجود در ترکیه است و البته چه کسی نمیداند تنها بخش کوچکی از این مبلغ صرف پناهجویان گشته وبخش بزرگی از پناهجویان در زاغه ها و حاشیه شهرهای بزرگ در بدترین شرایط زندگی کرده و به مثابه کارگر ارزان در کارگاههای نساجی کمپانی های عظیم اروپائی و آمریکائی به بردگی کشیده میشوند. دولت ترکیه خود یک پای جنایاتی است که در سوریه جریان دارد و به آوارگی مردمی که اینک اردوغان آنها را به گروگان گرفته است و به ازاء آن از دولتهای اروپائی باج می گیرد. همان نقشی که اکنون در عفرین به پیش میبرند.

هم اکنون نزدیک به هشتصد هزار نفر از ساکنین شهر عفرین از آب آشامیدنی محروم گشته اند. دولت ترکیه برای شکستن مقاومت قهرمانانه یگانهای مدافع خلق و مردمی که مسلح شده واز هستی خویش دفاع میکنند، تاکتیک هلاکت مردم ساکن این شهر از طریق محاصره و یا سقوط شهر را در پیش گرفت. با چنین اقدامات جنایتکارانه ای بود که روز گذشته بر بخشهائی از شهر عفرین تسلط پیدا کرد. این تراژدی در مقابل چشمان همانهائی شکل میگیرد که اکنون سه میلیارد یورو در اختیار دولت ترکیه قرار میدهند.

تشکیل تریبونال برای محاکمه دولت ترکیه اگر چه اقدامی سمبلیک است و ضمانت اجرائی ندارد، اما در ادامه تلاشها برای برپایی یک جنبش همبستگی جهانی بر علیه جنایتهای دولت ترکیه در کردستان از اهمیت زیادی برخوردار است. بیاد داریم که همبستگی و مبارزه بشریت مترقی یک رکن اساسی در شکست جنگ تجاوزگرانه امپریالیسم آمریکا علیه مردم ویتنام بود. میلیونها انسان در سراسر جهان با رجوع به این تجربه پیروزمند تاریخی بدون تردید میتوانند سهمی ارزنده در دفاع از عفرین، در دفاع از زنان و مردان شجاع یگانهای مدافع خلق و در دفاع از یک بدیل انسانی و مترقی در منطقه ای از جهان داشته باشند که جنگ های نیابتی، قومی و مذهبی پیام مرگ ونیستی برای میلیونها تن از مردم آنرا به ارمغان آورده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)