ما دستور مجلس خبرگان حکومت اسلامی برای حمله به دختران خیابان انقلاب را محکوم میکنیم!


دادگاه مریم شریعتمدارى، یکی از دختران خیابان انقلاب که به نشانه اعتراض به حجاب اجباری بر سکویی در خیایان انقلاب تهران رفته و با خشونت توسط مامور نیروی انتظامی به پایین پرت شده بود، ظهر امروز در مجتمع قضایی ارشاد تهران برگزار شد
—————

ما دستور مجلس خبرگان حکومت اسلامی برای حمله به دختران خیابان انقلاب را محکوم میکنیم!

روز چهارشنبه ٢٣ اسفند ١٣٩۶ /١۴ مارس ٢٠١٨ چهارمین اجلاس مجلس پنجم خبرگان رژیم اسلامی با سخنرانی های همه حاضرین در توهین و حمله به جنبش حجاب برگیران در ایران و دختران خیابان انقلاب همراه بود. تمرکز اصلی این نشست و سخنرانیها به موضوع حجاب و مقابله با دختران خیابان انقلاب اختصاص داشت.

احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان و یکی از مهمترین مقامات حکومت اسلامی، خواهان برخورد تند با رقصیدن و برداشتن روسری زنان شد.

او گفت “ابتدا باید به این افراد تذکر داد که چرا اسلام بر اجباری بودن حجاب تاکید دارد. اگر توبه نکردند باید “با آنها برخورد شود”.
دختران خیابان انقلاب از همه مردم متمدن دنیا میخواهند که با امضا این طومار اعتراضی عملا نشان دهند که از مبارزات شجاعانه زنان ایران و دختران خیابان انقلاب علیه حجاب اجباری و از آزادی پوشش دفاع میکنند!

حجاب یک وسیله مهم در دست حکومت برای سرکوب زنان بوده وهست. اکنون زنان ایران بپا خاسته و عملا در مقابل حجاب اجباری ایستاده اند. حکومت این زنان را به فساد و بی بند وباری متهم کرده و میخواهد با حمله بیشتر به زنان این حرکت اعتراضی و آزادیخواهانه را سرکوب کند. ما امضا کنندگان این پتیشن ضمن حمایت از دختران خیابان انقلاب دستور مجلس خبرگان و جنتی برای حمله به زنان را محکوم میکنیم و خواهان آزادی پوشش و لغو حجاب اجباری هستیم.

——————

این تصویر از #مریم_شریعتمداری، است که پس از آن که ”ستوان یکم علی اکبر قرایی” از پرسنل سابق کلانتری گیشا و باقرشهر شهر ری او را با وحشیگری تمام از سکو به پائین هل داد گرفته شد و شالش هم خونی شده بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)