حرف مفت های یک وحشی “مقدس” مَهدَوی.
عر و تیز که مالیات ندارد!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)