“عدالت برای ایران” خواهان اعمال تنبیهات بین المللی علیه مقامات مسئول سرکوب اعتراضات دی ماه ۹۶ شد

‘عدالت برای ایران’ ۱۵ نفر از مقامات رسمی را که در سرکوب اعتراضات اخیر نقش داشته اند شناسایی کرده و خواستار اعمال تنبیهات بین المللی علیه آنان به دلیل نقش شان در سرکوب خشونت بار معترضان در اعتراضات مردمی دی ماه ۱۳۹۶ شده‌است.

این افراد مناصب بالا در نیروی انتظامی، بسیج، زندان‌ها و مشاغل دولتی محلی را اشغال کرده‌اند. از ‘جمله عدالت برای ایران’ خواسته است دادستان کل،‌ رییس صدا و سیما ایران و سه وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌ اطلاعات و‌‌‌ کشور- تحت مقررات مجازات ناقضان حقوق بشر، مشمول تحریم حقوق بشری شوند.

عدالت برای ایران خواهان اعمال تنبیهات بین المللی علیه مقامات مسئول سرکوب اعتراضات دی ماه ۹۶ شد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)