هشدار درباره فروپاشی نظام و ناکارایی «چهار عمل اصلی»…

با بدتر شدن وضعیت حاکمیت و افزایش اعتراضات مردمی، هشدار درباره فروپاشی نظام بیشتر شده و «چهار عمل اصلی» هم دیگر جوابگو نیست.

– حسن خمینی، نوه خمینی با هشدار نسبت به خطر فروپاشی نظام گفته
«برآورده نشدن مطالبات غیرسیاسی مردم می‌تواند به فروپاشی نظام منجر شود.»

– سعید حجاریان نیز در مصاحبه با روزنامه اعتماد بی تاثیر شدن «چهار عمل اصلی» از سوی حاکمیت را یادآور شده است. او ضمن پیش بینی سقوط نظام در سه سال آینده گفته:

– سه سال آینده دستخوش اعتراضات پی‌در‌پی خواهد بود، اعتراضاتی که مانند موج دریا عقب می‌روند و با شدت بیشتر بازمی‌گردند. گزاره‌ی «عبور از روحانی» یعنی گذر از دولت و رسیدن به حاکمیت و اصل نظام و در آخر عبور از جمهوری اسلامی…

– جناح راست شاهد بود که در برخورد با این اعتراضات چهار عمل اصلی به کار گرفته شد؛ بعضی را جمع (بازداشت)، بعضی را ضرب (کتک)، بعضی را تفریق (تفرقه انداختن) و بعضی دیگر را تقسیم (تفکیک معترضان به معیشتی‌های برحق و سیاسی‌های ناحق) کردند، اما بنیاد اعتراضات همچنان باقیست.

تلخیص از مصاحبه با اعتماد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)