8 مارس به روایت Wikipedia و چند «پِدیایِ دیگر»

رضا شکیبا

* 8 مارس برای کسانی که افق تاریخی شان را «تاریخ نگاریِ بورژوایی» نقاشی نمی کند، به سال و روز و ساعتی برمی گردد که صد و بیست و نُه «زنِ پرولتر» (در یک کارخانه نساجی در آمریکا)، به علت اعتراض به شرایط سخت کار- در کارخانه محبوس شدند و با جرقه ای که (توسط عوامل کارفرما) زده شد در آتش سوختند.

* اگر «قلم و کاغذِ تاریخ» روزی به دست «اکثریت مردم» بیافتد( که می افتد) 8 مارس قطعاً در همه تقویم های رومیزی و دیواری و وزیری و بغلی– با همان روایتِ بالا به سمع و نظر اهالی می رسد و در واقع تنها 8 مارسِ واقعی که می شود به آن به عنوان یک «ماتریال تاریخی» دِل بست، همان« 8 مارسِ سال 1908 » است.

* ( در نقطه مقابل) اگر 8 مارس را در Wikipedia ( که یکی از مهمترین پیشخوان های «تاریخ نگاریِ کارفرمایی» است) قرائت کنیم ما را سوار «ماشینِ زمان» می کند و (با کمال حیرت) می بَرَد به 8 مارس سال 1010 میلادی؛ یعنی روزی که «فردوسی طوسی» شاهنامه را به پایان رساند!

* تا اینجای کار خیلی خوش شانسیم که احتمالاً یک نفر از «تیم ناسیونالیست های ایرانی» به لابی Wikipedia نفوذ کرده و «روزِ کامل شدنِ شاهنامه» را به 8 مارسِ قرنِ 11 میلادی تحمیل کرده – وگرنه اگر دامنه این لابی گری مثلاً از «تیم ناسیونالیسم ایرانی» به «کمپ ملی-مذهبی» هم نفوذ کرده بود ( احتمالاً) 8 مارس تبدیل به روزی می شد که حضرت محمد (در سال 1 میلادی) در «غار حرا» اصوات وحی را شنید!

*حدس می زنم اگر روزی «محسن مخملباف» ( که اخیراً تز «حکومت سیمرغی» را به عنوان آلترناتیوِ «حکومت تک مرغی» مطرح کرده) قلم و کاغذِ تاریخ نگاری را ( در حکومت سیمرغیِ آینده) مصادره کند اولین فرازی که به تاریخ اضافه می کند این است: « در 8 مارسِ «عصرِحجر»- پرنده اسطوره ای« سیمرغ» تصمیم گرفت که «کوه قاف» را به عنوان پایتخت انتخاب کند!»

* کارل مارکس چکیده «ماتریالیسم تاریخی» را در جمله: « تاریخِ واقعی چیزی جز مبارزه طبقات محکوم و حاکم نیست» خلاصه کرد. او اگر 8 مارسِ امسال زنده بود می گفت: «تاریخ واقعی چیزی جز تاریخِ نزاعِ «نمایشِ تراژیکِ 8 مارس 1908» با «نمایشِ روحوضیِ تاریخ نگاریِ کارفرمایی» نیست.
*****************

– صفحه ای از ویکی پدیا که مناسبت های تاریخی 8 مارس را یکی یکی برشمرده و در اولین جمله به «فردوسی» اشاره کرده- در لینک پایین آمده:
https://en.wikipedia.org/wiki/March_8

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)