«حضرت ابراهیم «بتها ی جهل را در هم شکست ، ما ایرانیان باید » بت خامنه ای » را درهم بشکنیم .

بیائید بپذیریم که » خامنه ای » نماینده بر حقه امام زمان » بر روی زمین است ، اصلا ایشان وقتی که بدنیا آمده حتی زودتر از » عیسی مسیح » که در گهواره بسخن آمد و گفت » انی عبدالله » من بنده خدا هستم ، وقت تولد فریاد » یا علی » سر داده است ، این حکومت هم آنطور که اینان می گویند » حکومت اقا امام زمان » است ، در آنصورت ما مردم ایران هم حق داریم از این سردمدارن «حکومت اقا امام زمان » همان سئوالی را بپرسیم که » ابراهیم خلیل » از بت پرستان کرد و آن اینکه چرا این حکومت خدایی شما به همه بلایای طبیع و زلزله و سیل وناهنجاری های سیاسی و اجتماعی دیگر حکومتهای فاسد مبتلاست ؟ و چرا اسمانها و اولیاء بیاری شما نمایندگان خود نمی ایند تا شمایان را از خجالت ناتوانی در اداره امور بر هانند ؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)