برای پیش بینی عاقبت » ایران اسلامی » ،فاجعه «آلمان نازی » را بیاد بیاورید ، » هیتلر زاده «آلمان » نبود ، » خامنه ای » عراقی زاده است .

نه اینکه زاده » عراق » بودن بد است ، هر ملیت و قومی شایسته احترام است اما حاکمیت یک » بیگانه» و یا » بیگانه زاده » بر » ایران » یا هر کشوری در جهان موجب مشکلاتی می شود که اکنون کشور ما ایران با ان روبروست . دلیل آنهم بسیار ساده است ، هر انسانی و بخصوص سیاستمداران نسبت به مملکت ، آب و خاک و جغرافیای سیاسی احساس مسئولیت می کنند که از نظر فکری و فرهنگی خود را متعلق به آن آب و خاک می دانند .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)