توضیح شاعر مهری یلفانی:


شعر Homa به زبان انگلیسی که سال ها پیش نوشته‌ام و به روح پاک دکتر هما دارابی تقدیم شده است که او نیز در مخالفت با حجاب اجباری پیکر عزیز خود را آتش زد. می بینیم که زنان ایران در راه خواسته خود هزینه سنگینی پرداخته و هنوز می پردازند. همان طور که ملاحظه می فرمایید این شعر به زبان انگلیسی است و من سعی کردم آن را به فارسی برگردانم که به دلم ننشست. در هرحال یادی است از آن انسان فرهیحته که جان جوانش را فدای خواسته خود و دیگر زنان ایرانی کرد که هنوز در این راه قربانی می دهند. این شعر در مجموعه شعر و قصه با عنوان “پرستو” که در سال ۱۹۹۵ توسط نشر women’s Press منتشر شد آورده شده است. 


HOMA

 

Homa Her hands

Two branches

Flaming to eternity

Her feet rooted

Deep

In history

In women, healing women

Set in fire

Set herself

On fire

Flames

Spreading

Everywhere

In this big world

Burning in a tiny house

On the other side

Of the hemisphere

Sang a song

With her flames

Loud – loudly

Reaching the sky

To God

Screaming

NO NO NO

This poem have been dedicated to Homa Darabi, a physician who set herself on fire to protest the obligatory veil in Iran.

The poem has been published in Parastoo, a collection of short stories and poems published in 1995 by Women’s Press

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)