کانون ره‌آورد در شهر آخن آلمان، امسال روز جهانی زن را به حمایت از دختران خیابان انقلاب و پشتیبانی از آنان اختصاص داده است​.
این اکسیون روزپنج شنبه هشتم مارس ساعت ۱۷:۳۰ درمرکز شهر آخن -Elisenbrunen- با هنرنمایی سیما و اسکندر برگزار می‌شود.
از همه شرکت کنندگان تقاضا می‌شود که روسری و یا شال سفید به همراه بیاورند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)