چندین سال پیش به دبی رفتم در یک خیابان یک شعار عربی نوشته بوداند (ما منتظر اینده نمی شویم, ما اینده را میسازیم), در ان روز ها ایران هنوز راکتور اتمی بوشهر را نساخته بود.
بلاخره اعراب بادیه نشین هم دبی را ساختند, اما ایرانی ها نشسته اند یکی “ظهور” کند شاید ایران را بسازد.
مردم انسوی خلیج (دبی) تفاوتی با مردم در این سوی خلیج (بوشهر) ندارند, اما دبی کجا و بوشهر کجا.
حالا مردم دبی همه چیز دارند بجز راکتور اتمی ولی مردم گرسنه بوشهر هیچ چیز ندارند جز راکتور تاریخ مصرف گذشته بوشهر.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)