نظریه ای عجیب و زیبا ـ اتّحاد جهان (۱)

نوشته مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۲۳ ژوئیۀ ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

وطن من جهان است. کرۀ زمین خانۀ من است. تمامی هموطنان من انسان هائی هستند که در جهان زندگی می کنند. بالاترین هدفی که با وفاداری است خدمت به تمام نوع بشر است. در جامعه ای که زندگی می کنم بهترین خدمتی را که می توانم انجام دهم سعی در بهبودی تفاهم، ایجاد صلح و درک یکدیگر نوع بشر است.

تا زمانی که آنچه در بالا ذکر شد در قلب و فکر نوع بشر و در قلب و فکر رهبران جامعه جای نگیرد نمی توان به صلح حقیقی امیدی داشت.

نظریۀ داشتن کرۀ زمین به عنوان وطن تمام ساکنین آن نظریۀ تازه ای نیست. این نظریه در فلسفۀ یونانیان در سالیان قبل اظهار شده و هم چنین در میان رومیان هم ذکر گردیده که احکام دیانت مسیحی هم در آن نفوذی داشته. حتّی در دوران گذشته در فرهنگ کشور چین هم از «اتّحاد عظیم» (Da Tong) سخن گفته شده. مجدّداً در فرهنگ قدیمی هندوستان هم ما شاهد (Vasudhaiva Kutumbakam) به عنوان جهان یک خانواده است روبرو می گردیم. در قرآن کریم هم آیاتی در مورد یگانگی جامعۀ بشری را می توان پیدا کرد.

حضرت بهاءُالله اوّلین نفسی نبودند که این نظریۀ را که نوع بشر یک خانواده است بیان فرموده باشند ولی تمامی رسالت حضرتشان متمرکز در تحقّق یگانگی نوع بشر در سطح کرۀ زمین است. این نکته را بِنَفسِه صریحاً بیان می فرمایند:

«عالم یک وطن محسوب است و مَنْ عَلَی الاَرضْ [ساکنین زمین] اَهلِ آن» ۳

«ای اهل عالم همه بارِ یک دارید [میوه های یک درخت] و برگِ یک شاخسار. بکمال مَحَبَّت و اتّحاد و مَودّت و اتّفاق سلوک نمائید… قسم به آفتابِ حقیقتْ نورِ اتّفاقْ آفاق را روشن و منوّر سازد. جهد نمائید تا به این مقامِ بلندِ اَعلیٰ که مقام صیانت و حفظِ عالمِ انسانیست فائز شوید. این قصدْ سُلطانِ مَقاصدْ و این اَمَلْ مَلیکِ آمالْ.» ۴

برای اوّلین بار است که این پیام اِلهی از طریقِ مَظهَرِ ظهوری [مربّی و پیامبری آسمانی] به این صراحت نازل گردیده و هم چنین برای اوّلین بار در تاریخ است که جامعۀ انسانی عملاً قادر است که بتواند ضرورتاً جامعۀ جهانی را متحّد سازد. اتّحاد عالم در واقع نیروی نهفتۀ این عصر و دوران است و حقیقتاً آرزوی عمیق قلبی نوع بشر است.

بهائیان علاوه بر تشخیص این نیاز نهایت قوا و سعی خویش را بکار می گیرند که آن را متحقّق سازند ولی مقدمتاً تنها بهائیان نیستند که می توانند جامعۀ بشری را به این هدف سوق دهند بلکه باید بوسیلۀ جامعۀ بشری متّفقاً متحقّق گردد.

«چشم انداز آیین بهائی از سیاست با مفهومی خاصّ از تاریخ و مسیر آن رابطه ای جدا ناپذیر دارد. پیروان حضرت بهاءُالله معتقدند که نوع بشر به آغاز مرحلۀ درخشانی در فرایند طولانی تکامل خود رسیده، فرایندی که او را از مرحلۀ طفولیّت به آستانۀ بلوغ یعنی مرحلۀ استقرار یگانگی نوع بشر رسانده است. همانند یک فرد که قبل از ورود به مرحلۀ بلوغ جسمانی، دورانی متغیّر امّا نویدبخش را می گذارند و بسیاری از قوا و استعدادهای نهفته اش آشکار می گردد، عالم انسانی نیز اکنون در بُحبوحۀ تحوّلی بی سابقه قرار گرفته و بسیاری از اغتشاشات و تلاطمات جهان امروز را می توان فوران احساسات پر جوش و خروش این مرحله و نشانۀ آغاز بلوغ نوع انسان دانست…

بهائیان بر این باور نیستند که تقلیب و تحوّلات مورد نظر تنها از طریق مساعی آنان صورت خواهد گرفت و همچنین به دنبال ایجاد نهضتی نیستند که بینش خود را نسبت به آینده بر اجتماع تحمیل نماید. هر ملّت و هر گروه و در حقیقت هر فرد، به فراخور توان و استعداد خود به ایجاد تمدّنی جهانی که نوع بشر قطعاً به سوی آن پیش می رود کمک خواهد کرد.» ۵

قلوب میلیون ها بهائی از تمامی انسان ها می خواهند که در تحقّق این هدفِ عالی سعی و کوشش وافر نمایند. آزرو چنان است آنانی که قیام به این امر مهّم می نمایند شاهد موفّقیّت های آن هم باشند. در زیر مثال هائی است که جامعۀ بشری می تواند بکار گیرد تا به چنین هدفی برسد.

مَت هاردینگ (Matt Harding) مجموعه ای (Music Video) از تعدادی فیلم موسیقی کوتاه تولید کرده که او را در حال رقص در این سو و آن سویِ جهان نشان می دهد- و مردم عادّی در گروه های متفاوت از هر طبقه، نژاد، سن در محل های متفاوت به وی مُلحق می گردند. پیام این فیلم های کوتاه شریک نمودن کرۀ زمین برای تمامی نوع بشر که در حال حیات است می باشد. داستان وی تشبیهی از دنیای امروز ماست. حرفۀ وی برنامه نویسی بازی های کامپیوتری بود. او از خشونتِ موجود در بازی های کامپیوتری خسته بود و یک روز بنحو طعنه آمیزی بیان کرد که با همکارانش بازی ای را برنامه ریزی نمایند که بتواند «تمام بشر را از بین ببرد». شرکت وی از این نظریه استقبال کرد. او تصمیم گرفت که حاضر به این امر نیست و باید راهی دیگر برای زندگی خویش پیدا کند.
http://www.webcitation.org/5ZDPxw6P5

یکی از زیباترین فیلم هایی که وی ساخته ویدئوی ۲۰۰۸ است که در زیر آمده. موسیقی متن این فیلم با عنوان «پران» (Praan) است و اشعار آن بوسیله موسیقی دانی بنام گری شیمن (Gary Schyme) که از اشعار نویسنده، شاعر و متفکر بنگالی (Rabindranath Tagore) و شعری از رابیندرانات تاگور بنام پران (جریان حیات) گرفته شده انتخاب گردیده. خود گَری آهنگ (‌Destroy All Humans) را ساخته. خواننده ای که آواز آن را خوانده پالباشا صدیق (Palbasha Siddigue) است که هنگام اجرای آن ۱۷ ساله بود و نهایتاً در یکی از مؤسّسات غیر دولتی که از تعلیم و تربیت اطفال بنگلادش حمایت می کند توانست شغل مناسبی پیدا نماید.

(مترجم: برای دیدن باقی مثال ها خوانندگان عزیز به اصل مقاله در اینجا مراجعه فرمایند: https://beyondforeignness.org/4618 از جملۀ آنهاست: «زنان دنیا» یک گروهِ هم سرایان که «دنیا در اتّحاد» را اجرا کرده؛ نمونۀ دیگری از چنین موسیقی با عنوان «متّحد» برای نشان دادن انتقال جمعیّت دنیا به ۷ بلیون نفر می باشد که با حمایت برنامۀ غذائی جهانی سازمان ملل متّحد ساخته شده است. https://playingforchange.com/

نفوسی که علاقمندند به این آهنگ ها و ویدیوها گوش نمایند لطفاً به وب سایت اصل مقاله https://beyondforeignness.org/4618 مراجعه نمایند زیرا ترجمۀ آن از زیبائی آهنگ ها می کاهد.)

لینک ویدئوها: https://youtu.be/zlfKdbWwruY و https://youtu.be/s64JD88UDwk و https://youtu.be/mdu71FSKJvI

پاورقی ها:
توجّه: برای «محفوظ بودن حقّ چاپ» به اصل مقاله به انگلیسی مراجعه فرمائید.
(۱). این مقالۀ شمارۀ ۱۰۸ نویسنده می باشد.
(۲).مایکل کِرتوتی به مناسبت جشن دویستمین سالگرد تولّد مبارک حضرت بهاءالله که در ۲۱\۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ برگزار می گردد تعهّد شخصی نموده که تا آن روز ۲۰۰ مقاله در مَواضیع مختلفۀ دیانت بهائی بنویسد. برای اصل این مقاله ها به: http://beyondforeignness.org/ مراجعه فرمائید.
(۳). الواح نازله بعد از کتاب اَقدَس، لوح مبارکِ مقصود، صفحۀ ۱۰۱.
(۴). منتخاباتی از آثار حضرت بهاءُالله، شمارۀ ۱۳۲.
(۵). پیامِ بیتُ العدلِ اَعظم خطاب به بهائیان ایران، دوّم مارس ۲۰۱۳، ۱۲ اسفند ۱۳۹۱.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com