عرصه‌ی نشریه‌ی «آزادی اندیشه»، علوم انسانی و اجتماعی است. سه جزء درهم‌تنیده‌ی «علوم انسانی و اجتماعی» و «اندیشه» و «آزادی» همه‌ی ضرورت وجودی و هدف‌های نشریه را بیان می‌کند. ابزار  کار علوم انسانی و اجتماعی «کلمه» است و با «کلمه» است که دراین علوم نظریه‌پردازی می‌شود. و به این  معنا، علوم انسانی و اجتماعی علم «گفتمان» است. «کلمه» و «گفتمان» در قالب «اندیشه» است که شکل می‌گیرند و به همان نسبت که اندیشه گسترش و به افق‌های وسیع‌تری دست می‌یابد، کلمه و گفتمان هم با رنگ‌های متنوع‌تر و پربارتری جلوه می‌کنند. اما، اندیشه نمی‌ تواند گسترش یابد مگر در میدان بی کران آزادی. ازهمین رو، سنگ بنای نشریه بر پاسداری از آزادی بیحصر و استثنای اندیشه و بیان است. در آزادی بی حصر و استثنا) که متفاوت است از آزادی بی قید و شرط؛ که می دانیم آزادی هم قید دارد و هم شرط («بیحصر» به  معنای حق آدمیان است در ورود به همه‌ی عرصه‌های هستی و فکر و کند و کاو در آن و «بی استثنا» به این معناست که هیچ انسانی را نباید در بیان نظر و اندیشه‌ی خود باز داشت. ازهمین رو، می‌خواهیم دریچه  ای باشیم گشوده بر افق گسترده‌ی اندیشه تا همه‌ی آنان که دغدغه‌ی علوم انسانی و اجتماعی دارند و رشد و شکوفایی آن را برای امروز و فردای ایران ضروری می شمرند و معتقد به آزادی  اندیشه و بیان هستند، این نشریه را از آن خود بدانند. هر شماره ی نشریه دارای  دو بخش «موضوع  ویژه» و بخش«باز» (شامل مقاله، نقد، گزارش ِ و…) است. موضوع ویژه ی این شماره به  مناسبت صدسالگی انقلاب اکتبراست.

برای دریافت این شماره روی تصویر بالا کلیک کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com