◻افتتاح نمایشگاەھای عکاسی رسول خرم با عنوانهای: بچەھای سرزمین سبز، روستای مادریم و زندگی در مالمی در ھیلسینکی پایتخت فنلاند.

▪رسول خرم متولد شھرستان اشنویە در این نمایشگاھا جھت انتقال فرھنگ شرقی بە غربی ھا و آشنا نمودن اروپایی ھا با جاذبەھای گردشگری ایران و کردستان از زبان عکس و ھنر بھرە گرفتە وا از این طریق توانستە توجە علاقمندان بە فرھنگ و ھنر را بە تابلوھایش جلب کند.

▪لازم بە ذکر ھست بیشتر عکسھای موجود در گالرھای نامبردە مربوط بە شھرھای جنوب استان آذربایجانغربی می باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com