▪در گرامیداشت روز جهانی زبان مادری، یونسکو خواهان آموزش زبان مادری و آموزش چند زبانه است.

▪هدف اساسی از این روز، مشارکت در تقویت آموزش برای شهروندی جهانی است.

▪یونسکو روز جهانی زبان مادری برای سال 2018 را با شعار ” حفظ تنوع زبانی و تقویت چند زبانگی برای حمایت از اهداف توسعه پایدار” گرامی می دارد.

▪گرامیداشت روز جهانی زبان مادری هدف شماره 4.6 از اهداف توسعه پایدار است که بر خواندن، نوشتن و حساب کردن [ ریاضیات] نسبت بزرگی از جوانان و سالمندان زنان و مردان تا سال 2030 تاکید دارد

▪ روز جهانی زبان مادری در روز 21 فوریه 2018 گرامی داشته می شود و فعالیت های مختلفی با هدف تقویت آموزش زبان مادری و آموزش چندزبانه برگزار می شود

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)