◼ پوستر یونسکو برای روزجهانی زبان مادری با شعار: تلاش همگانی برای تنوع زبانی و چند زبانگی

▫موکریان، تنها رسانەی حقوق بشری در کوردستان ایران:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)