جواد دلیری از روزنامه نگاران بازداشتی و سردبیر روزنامه اعتماد راس ساعت ۱۹ دوشنبه ۳۰بهمن ۹۱ آزاد شد. لازم به ذکر است که آقای الیاس حضرتی مدیر مسؤول روزنامه اعتماد پس از بازداشت روزنامه نگاران اسم جواد دلیری رو به عنوان سردبیر از شناسنامه روزنامه اعتماد حذف کرده بودند. یک سری از روزنامه نگاران عزیز واقعا مظلوم هستند. به امید آزادی ساسان، میلاد، سلیمان و همه روزنامه نگاران زندانی …
عکس: لحظاتی پس از آزادی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)