زمان و اندیشه(اسلام)———————————————————–
* زمان و اندیشه سلسله مطالبی است که در نشریه توانا(بعدا تعطیل شد) در موضوعات مختلف توسط اینجانب با نام مستعار علی میثمی به چاب می رسید.این قسمت در شماره ۲۱ چهارم مرداد ۱۳۷۷ توانا درج شده است.که اینک برای استفاده و دسترسی کاربران به ترتیب و به شکل جداگانه مرتب در تریبون زمانه چاپ خواهم کرد.این سومین قسمت است.
***
امام خمینی: ما اگر توانستیم نظامی برپایه‌های نه شرقی نه غربی واقعی و اسلام پاک منّزه از ریا و خدعه و فریب را معرفی نمائیم، انقلاب پیروز شده است « صحیفه نور ج ۲۱ – ص ۲۱»
آیة الله خزعلی: این مسائلی که امروز بنام اسلام مطرح می‌شود چیست؟ این مطلب را باید صریحاً بگویم مراسم روز دوم خرداد سیلی به صورت اسلام خورد. اتفاقات اخیر که بنام آزادی برگزارشد برخلاف قرآن بوده است… واقعاً الله اکبر رفت. درمحرم کف بزنند، سوت بزنند این کار خوب بود، این کارموجب شد مردم روشن شوند. قم زود فهمید و به راه افتاد… یک وضو بگیر و یک زیارت عاشورا را خوان را کنار گذاشتند و یک عَرق خور را از یوگسلاوی آوردند آنوقت ۷ گل خوردند بعد اورا کنار گذاشتند و یک مسلمان آمد چهارگل زدند. خدایا توشاهد باش من وظیفۀ خود را انجام دادم (متن خبرخبرگزاری جمهوری اسلامی – مطبوعات ۹/۳/۱۳۷۷).
آیة الله سید حسین موسوی تبریزی: اگر دست زدن وسوت زدن برای تأئید و تشویق یک عمل خوب باشد مستحب است (تعاونوا علی البرو التقوی) همانطورکه سینه زدن برای مظلومیت امام حسین (ع) مستحب است (هفته نامه آبان ۱۶/۳/۱۳۷۷).
دکترعلی شریعتی: به آنکه اعتراض می‌کند که چرا دانشجویان دست می‌زنند و صلوات نمی‌فرستند می‌گوئیم: صلوات نفرستادن جوانان گناه توست. چرا که خود می‌دانی صلوات را به چه صورتی درآورده‌ای و برایش چه مصرف‌هایی درست کرده‌ای یکی اینکه تا شخصیت گُنده‌ای واردمجلسی شده است صلوات فرستاده‌ای مصرف دیگرش حرکت تابوت و جنازه است درمیان زند‌ه‌گان و مصارف دیگرهو کردن یک سخنران، پائین کشیدن یک منبری ومسخره کردن کسی. اینهاست مصارفی که تو برای صلوات ساخته‌ای. توهرگزبه دست بوسیدن اعتراض نکرده‌ای حالا به دست زدن اعتراض می‌کنی؟ (مجموعه آثار۱۶- ص ۱۹۴).
آیة الله مصباح یزدی: مخاطبان قرآن کسانی هستند که اسلام را پذیرفته‌اند و باید تمام دستورات اسلام را بی چون وچرا بپذیرند (سخنرانی قبل از نماز جمعه ۲۸/۱/۱۳۷۷).
آیة الله شهید دکتر بهشتی: اسلام هیچ چیزرا به کسی تحمیل نمی‌کند. حتی دین را می‌گوید حق از جانب خدایتان آمده، هرکس می‌خواهد ایمان به حق بیاورد و هرکس می‌خواهد کافرباشد. انسان اسلام انسانی آزاد است ( روزنامه کیهان ۱۵/۱۲/۱۳۵۷).
سید احمد خمینی: معتقدم درتحکیم مبانی اسلامی نبایستی با معلولها درافتاد. مثلاً بی‌چادری یک معلول اجتماعی است و مبارزه با معلول جز فرسایش چیزدیگری نیست. آش همان آش و کاسه همان کاسه می‌ماند ( روزنامه کیهان- ۳۱/۶/۱۳۵۸).
آیة الله مصباح یزدی: مواظب باشید گولتان نزنند. پذیرفتن اسلام با پذیرفتن دمکراسی در قانونگذاری به هیچ وجه سازگار نسیت ( روزنامه جامعه ۲۰/۴/۱۳۷۷).
آیة الله صانعی: اسلام دین آزادی وحُریّت است و درآن استبداد ستم و چماق نیست ( نشریه توس شماره ۷۵۹ – ۱۸/۳/۱۳۷۷).

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)