بنا بر گزارش “شبکه‌ی فعالین سیاسی چپ ایرانی در برلین“، سفارت جمهوری اسلامی ایران در این شهر همزمان با سی و نهمین سال‌گرد انقلاب ۵۷ قصد دارد تا در تاریخ ۱۲ فوریه با حضور شماری از نمایندگان پارلمان و احزاب سیاسی آلمان، سفرا و دیپلمات‌های دیگر کشورها و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی، جشنی را در هتل ماریتیم برلین برگزار کند.


“شبکه‌ی فعالین سیاسی چپ ایرانی در برلین“ در اعتراض به برگزاری این جشن و در همبستگی با تمامی ستمدیدگان و سرکوب‌شدگان در حاکمیت ۳۹ ساله‌ی نظام اسلامی ایران، طی فراخوانی از مدیریت هتل ماریتیم برلین خواسته است تا از میزبانی مراسم جشن سفارت خودداری کند. در این فراخوان با اشاره به خیزش سراسری اخیر مردم ایران و سرکوب گسترده آن توسط حکومت که منجر به بازداشت حداقل ۴۰۰۰ و قتل حدود ۳۰ نفر شد، تاکید گردیده است میزبانی مراسم جشنی که سفارت قصد برگزاری آن را دارد، همراهی و همیاری با نظام جمهوری اسلامی در پیشبرد پروپاگاندای فریبکارانه‌ی خویش و موجه جلوه‌دادن سرکوب‌ مخالفان و معترضانش است.
“شبکه‌ی فعالین سیاسی چپ ایرانی در برلین“ در پایان این فراخوان که تا کنون به امضای بیش از ۵۰۰ نفر رسیده، از تمام کسانی که با مبارزات مردم ایران همبستگی دارند، دعوت کرده است که با امضای این نامه‌ (https://goo.gl/Fd2HKC) اعتراض خود را به برگزاری این مراسم نشان بدهند.
نویسندگان این فراخوان به همراه “کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین“ و “کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران ـ برلین“ در صورت عدم لغو این مراسم از طرف مدیریت هتل ماریتیم برلین، اقدام به سازماندهی و برگزاری یک تجمع اعتراضی در روز مراسم در مقابل این هتل خواهند کرد که فراخوان آن متعاقبا منتشر می‌شود.

متن کامل بیاینه:

اعتراض علیه برگزاری جشن سالگرد انقلاب ۵۷ به‌دست سفارت جمهوری اسلامی ایران در هتل ماریتیم در برلین

سفارت جمهوری اسلامی ایران قصد دارد مراسم جشنی را در تاریخ ۱۲ فوریه در هتل ماریتیم* در برلین برگزار نماید. سفارت از تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان احزاب سیاسی آلمان دعوت کرده است تا در مراسم جشن سالگرد انقلاب ۵۷ شرکت کنند. انقلابی علیه نظام ستم و استثمار شاهنشاهی که جمهوری اسلامی آن را از طریق سرکوب وحشیانه‌ی جریانات مترقی انقلاب و کشتارهای دسته‌جمعی هزاران نفر از انقلابیون و زندانی و تبعیدی کردن بسیاری از نیروهای سیاسی مصادره کرده است. نظام جمهوری اسلامی در طی ۳۹ سال حیاتش حکومتی مبتنی بر ظلم و تبعیض و سرکوب علیه زنان، ال.جی.بی.تی.کیو.آی.ای. [LGBT*QIA]، ملیت‌های تحت ستم، مهاجرین، اقلیت‌های دینی و مذهبی، کارگران، دگراندیشان و نیروهای سیاسی مخالف خود و سایر ستمدیدگان برقرار ساخته است.
در چند هفته‌ی گذشته، شاهد خیزش مردم در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به مصائب و محرومیت‌های اقتصادی و فشار حاصل از مشکلات معیشتی بودیم. حاکمیت جمهوری اسلامی مردم معترض در خیابان‌ها را به شدیدترین شکل سرکوب کرد، که طی آن سرکوب‌ها حدود ۴۰۰۰ نفر زندانی، و حدود ۳۰ نفر کشته شدند، که برخی از آن‌ها زیر شکنجه در زندان به قتل رسیدند.
ما باور داریم که در چنین وضعیتی حضور و میزبانی در مراسم جشنی که سفارت قصد برگزاری آن را دارد، همراهی و همیاری با نظام جمهوری اسلامی در پیشبرد پروپاگاندای فریبکارانه‌ی خویش و موجه جلوه‌دادن سرکوب‌ مخالفان و معترضانش است. بر این اساس، ما مدیریت هتل ماریتیم را فرا می‌خوانیم تا میزبانی مراسم جشن سفارت را منتفی کند. ما همچنین از تمام کسانی که با مبارزات مردم ایران همبستگی دارند، دعوت می‌کنیم که با امضای این نامه‌ اعتراض خود را به برگزاری این مراسم نشان بدهند.
اگر این برنامه لغو نگردد، ما بی‌تردید یک تجمع اعتراضی در روز مراسم در برابر هتل ماریتیم برگزار خواهیم کرد.

شبکه‌ی فعالین سیاسی چپ ایرانی در برلین

 

امضا کنید: (https://goo.gl/Fd2HKC)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)