برگزاری اولین همایش فارسی زبانان ازبکستان در تاشکند، پس از سی سال ممنوعیت و پیگردهای شدید دولتی از فعالیتهای تاجیکان، رویداد مهمی برای تاجیکان این کشور است. در این سالها، تاجیکان ازبکستان که بر اساس آمار غیررسمی نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهد، اجازه تبلیغ و ترویج زبان و ادبیات فارسی، زبان مادری خود را نداشتند. اما از زمان شروع زمامداری شوکت میرضیایف در ازبکستان، چنین فرصت هایی برای فارسی زبانان و هم شهروندان دیگر اقوام این کشور رو به بهبود آورده است.

اولین همایش فارسی‌زبانان ازبکستان در شهر تاشکند

روز شنبه، بیست وهفتم ماه ژانویه، نمایندگان ولایات تاجیک نشین ازبکستان، فرغانه، سرخان دریا، قشقه دریا، تاشکند، سمرقند، بخارا، نوایی و جیزخ در مرکز فرهنگی بین المللی تاشکند دور هم آمدند و در کنار شعرخوانی در موضوع دوستی ملل، از نیازهای خود و هم درخواست های خود صحبت کردند.

یکی از درخواست هایی که این نمایندگان فرهنگی بیان کرده اند دوباره فعال کردن بخش فارسی-تاجیکی در اتحادیه نویسندگان ازبکستان است. بخش فارسی تاجیکی این اتحادیه پس از مرگ جوره بیک قوناق، شاعر بنام دوزبانه ازبکستان، تعطیل شده و فعالیت بازمانده بود.

در باره این همایش و شیوه برگزاری آن با دلشاد فرهادزاد، شاعر و استاد دانشگاه سمرقند گفت و گویی انجام داده ایم که می توانید در اینجا گوش دهید:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)