زمان واندیشه(قطع نامه598)————————————————— * زمان و اندیشه سلسله مطالبی است که در نشریه توانا(بعدا تعطیل شد) در موضوعات مختلف توسط اینجانب با نام مستعار علی میثمی به چاب می رسید.این قسمت در شماره 20 بیست و هشتم تیر 1377 توانا درج شده است.که اینک برای استفاده و دسترسی کاربران به ترتیب و به شکل جداگانه مرتب در تریبون زمانه چاپ خواهم کرد.این دومین قسمت است.
***
سال آغاز جنگ؛ صدام حسین: من در مقابل شما اعلام می‌کنم که ما موافقت نامه‌های مورخ 6مارس 1957 الجزیره را باطل و بلااثرمی‌کنیم. « روزنامه اطلاعات 21/6/1359»
امام خمینی: امیداورم کار به آنجا نرسد و اگر برسد دیگر بغدادی باقی نخواهد ماند « روزنامه کیهان 1/7/1359»
سفیر عراق در پاکستان: عراق ازهرنوع پیشنهاد میانجیگری استقبال خواهد کرد « روزنامه کیهان» 14/7/1359»
بنی صدر: ظرف امروز و فردا درس خوبی به عراق می‌دهیم. «‌ روزنامه کیهان 14/7/1359»
امام خمینی: ما برای خدا می‌جنگیم « روزنامه کیهان 14/7/1359»
دولت عراق با آغاز شکست نظامی به میانجیگری متوسل شد. «‌ کیهان 7/7/1359»
بنی صدر: میانجیگری بین حق و باطل بی معناست « روزنامه کیهان7/7/1359»
سید احمد خمینی: ما مصمم هستیم جنگ را ادامه دهیم. « روزنامه کیهان 7/7/1359»
صدام حسین: برای مذاکره مستقیم با ایران آماده‌ایم.« روزنامه کیهان7/7/1359»
صدام حسین: آتش بس شورای امنیت را پذیرفت « روزنامه کیهان 8/7/1359»
امام خمینی: ما پیروزهستیم و به صدام و دولتهای همراه اواعتنا نمی‌کنیم. « روزنامه کیهان 9/7/1359»
شرایط ایران برای آتش بس « روزنامه کیهان 9/7/1359»
عراق اعلام کرد بطور یکجانبه آتش بس را می‌پذیرد « روزنامه کیهان 10/7/1359»
امام جمعه تهران: این جنگ تمام شدنی نیست « روزنامه کیهان 12/7/1359»
امام خمینی: ای ملت عراق بپا خیزید و انقلاب کنید « روزنامه کیهان 13/7/1359»
امام خمینی: حکومت عراق رفتنی است « روزنامه کیهان 17/7/1359»
دکتر بهشتی: ماخواستار آنیم که متجاوزان هرچه زودترازایران بیرون بروند و جنگ پایان یابد « روزنامه کیهان 17/7/1359»
امام خمینی: ما مواضع نظامی آنها راخواهیم زد و آتیه جنگ با ماست « روزنامه کیهان 19/7/1357»
آیهالله خامنه‌ای: شورای عالی دفاع درباره ادامه جنگ یا آتش بس تصمیم می‌گیرد « روزنامه کیهان 21/7/1359»
هاشمی رفسنجانی: ما جنگ را شروع نکردیم وخواهان جنگ نبودیم وخواهان جنگ هم نیستیم « روزنامه کیهان 22/7/1359»
نخست وزیر: پایان عادلانه جنگ جز با سرکوب و مجازات تجاوزگران امکان پذیرنیست « روزنامه کیهان 26/7/1359»
امام خمینی: ما تا آخربا آنها جنگ خواهیم کرد و انشاء‌‌الله پیروزخواهیم شد و هریک ازدول هم که با اوهمراهی کند ما هیچ ابداً اعنتایی به این نمی‌کنیم برای اینکه ما هدفمان این است که تکلیف‌مان را عمل کنیم. تکلیف ما این است که از اسلام صیانت کنیم و حفظ کنیم اسلام را کشته بشویم تکلیف را عمل کردیم. بکشیم هم تکلیف را عمل کردیم « صحیفه نورج 18 ص 109»
دبیرکل سازمان ملل ساعت 30/6 بامداد روز بیست ونهم مرداد جاری را روز آغازآتش بس رسمی درجنگ ایران وعراق اعلام کرد ایران از امروزهرگونه اقدام نظامی در زمین، هوا و دریا را متوقف می‌کند « روزنامه رسالت 18/5/1367»
هاشمی رفسنجانی: من این حرکت را با صلح حُدیبیه تشبیه می‌کنم « روزنامه رسالت 8/7/1367»
خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل سابق سازمان ملل: حتی اگر قبل از شروع مخاصمه برخی تعرضات ازجانب ایران به خاک عراق صورت گرفته باشد چنین تعرضاتی نمی‌تواند توجیه کنندۀ تجاوزعراق به ایران باشد. تجاوزی که اشغال مستمرخاک ایران را در طول مخاصمه درپی داشت « روزنامه کیهان 28/4/1373»
سرتیپ علیرضا افشار: یکی ازاهداف استکباری عراق این بود که ایران را به پای میزمذاکره بکشاند، اما فتح خرمشهرباعث شد تا ایران خواستارتشکیل دادگاهی برای تنبیه متجاوز شود « روزنامه اطلاعات 5/3/1373»
ماده شش قطعنامه 598: ازدبیرکل درخواست می‌نماید که با مشورت ایران و عراق موضوع یک هیات بی طرف به منظورتحقیق پیرامون مسئولیت درگیری را بررسی نموده و دراسرع وقت به شورای امنیت گزارش دهد « روزنامه کیهان 28/4/1373»
محمد جواد ظریف: به دلیل سیاستهای حاکم برسازمان ملل و تسلطی که کشورهای غربی به خصوص آمریکا برسازمان ملل دارند، متأسفانه هنوز درزمینه بازسازی خسارات غیر مستقیم وغرامات مستقیم جنگی که درقطعنامه 598 تصریح شده هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است. « روزنامه کیهان 28/ 4/ 1373»
شورای امنیت ضمن ابراز ناراحتی ازآغازجنگ و ادامه جنگ میان ایران و عراق وکشتاربی شمارانسانها و خسارات مالی این جنگ هفت ساله، ضرورت رسیدن به یک راه حل جامع وعادلانه شرافتمندانه و پایدار میان دوکشورمتخاصم تأکید کرد وحکم خود را به صورت یک متن ده ماده‌ای ارائه داد دراین قطعنامه آمده بود که هرکشوری که این قطعنامه را نپذیرد نسبت به آن کشور اقدامات بیشتری صورت خواهد گرفت. عراق بلافاصله این قطعنامه را پذیرفت؛ مشروط به متابعت ایران. ولی جمهوری اسلامی ایران از پذیرفتن صریح قطعنامه سرباززد. ایران گفت این قطعنامه دارای نکات مثبتی است. به هرحال ایران قبول کردن قطعنامه را مشروح به جابجایی برخی بندها اعلام کرد. بعد ازاعلام قطعنامه، عراق که درکناراین تحولات توان نظامی خود را افزایش داده بود حملات خود را به اهداف اقتصادی و نیزپایانه‌های نفتی و اهداف دریایی بطورکم سابقه شدت داد واعلام نمود تا زمانی که ایران آتش‌بش را قبول نکند به حملات خود ادامه خواهد داد و از سویی درگیری میان نیروهای آمریکا و ایران، کشتارزائرین خدا درمکه، تحریم تجاری توسط امریکا، تشدید حملات تهاجمی عراق وتشدید حملات شیمیایی این حلقه را تنگ و تنگ‌ترکرد. قطعنامه 598 درسال 1366 به تصویب رسید و حدود یکسال بعد در 27 تیرماه 1367از سوی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شد « روزنامه سلام 29/4/1370»
امام خمینی: و اما درمورد قطعنامه که حقیقتاً مسأله بسیارتلخ و ناگواری برای همه و خصوصاً برای من بود این است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوۀ دفاع و مواضع اعلام شده درجنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می‌دیدم ولی به واسطۀ حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلاًخودداری می‌کنم وبه امید خداوند درآینده روشن خواهد شد، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم « صحیفه نورج 20 ص 238»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)