ای ویدا
بدان راهت
هرگز!…
به جاده گم شده
منتهی نمی شود
تصویروعکس ات
که روایت صبح پیروزی فردارا
برای ایرانی آزاد ورها
به تصویرمی کشد
بدان:
آن سیلی هایی که به:
گونه های زیبا وگلفام ات می لغزد
روزی بی جواب نمی ماند
بی گمان روزی
ازسرخی شلاق بوسه ها
برگونه هایت
رویش سبزجوانه ها
خواهددمید
وکودک نونهال ات
سرود مرگ جلاد را
درمیدان انقلاب خواهد خواند
ای ویدا
تو مقا وم باش
سرانجام طلوع فجرپیروزی
برگلوبند خورشید خواهد دمید
وپرچم سپیدت
بربلندای میدان انقلاب
به استهزازخواهد در آمد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)